IP2Location™ LITE

Cơ sở dữ liệu vị trí địa lý IP miễn phí

Cơ sở dữ liệu IP2Location™ LITE bao gồm các địa chỉ IP đang được sử dụng để xác định thông tin vị trí địa lý của một địa chỉ IP như quốc gia, khu vực hoặc tiểu bang, thành phố, vĩ độ, kinh độ, mã vùng và múi giờ. Nó hỗ trợ cho tất cả các địa chỉ IP bao gồm IPv4 và IPv6.

Để tra cứu địa chỉ IP, bạn sẽ cần truy xuất địa chỉ IP từ giao thức mạng hoặc biến phía máy chủ của máy chủ Web. Tiếp theo, phân tích cú pháp địa chỉ IP và chuyển đổi địa chỉ IP thành số IP ở định dạng thập phân để tăng tốc độ truy vấn cơ sở dữ liệu. Sau đó, tra cứu ngược lại số IP từ cơ sở dữ liệu vị trí địa lý IP2Location ™ để lấy vị trí địa lý.

Nếu bạn đang tìm kiếm độ chính xác của dữ liệu cao, nhiều bản ghi hơn và hỗ trợ khách hàng, vui lòng dùng thử phiên bản thương mại của chúng tôi.

IP2Location LITE IP Database

IP2Location™ LITE IP-COUNTRY Database

Cơ sở dữ liệu vị trí địa lý IP-COUNTRY cung cấp thông tin chi tiết để xác định quốc gia của khách truy cập internet dựa trên bất kỳ địa chỉ IP nào.

 Quốc gia   

Đăng ký Tìm hiểu thêm

IP2Location LITE IP Database

IP2Location™ LITE IP-COUNTRY-REGION-CITY Database

Cơ sở dữ liệu vị trí địa lý IP-COUNTRY-REGION-CITY cho bạn biết thông tin quốc gia, khu vực và thành phố từ bất kỳ địa chỉ IP nào của yêu cầu.

 Quốc gia     Khu vực     Tp.   

Đăng ký Tìm hiểu thêm

IP2Location LITE IP Database

IP2Location™ LITE IP-COUNTRY-REGION-CITY-LATITUDE-LONGITUDE Database

Cơ sở dữ liệu vị trí địa lý IP-COUNTRY-REGION-CITY-LATITUDE-LONGITUDE bao gồm vĩ độ và kinh độ ngoài quốc gia, khu vực hoặc tiểu bang, thành phố của địa chỉ IP. Để tìm vị trí địa lý cho địa chỉ IP của bạn, trước tiên, bạn cần truy xuất địa chỉ IP từ giao thức mạng hoặc biến phía máy chủ của máy chủ Web. Tiếp theo, chuyển đổi địa chỉ IP thành số IP ở định dạng thập phân để tăng tốc độ truy vấn cơ sở dữ liệu. Cuối cùng, tra cứu ngược lại số IP từ cơ sở dữ liệu vị trí địa lý IP2Location ™ để có được vị trí địa lý.

 Quốc gia     Khu vực     Tp.     Vĩ độ     Kinh độ   

Đăng ký Tìm hiểu thêm

IP2Location LITE IP Database

IP2Location™ LITE IP-COUNTRY-REGION-CITY-LATITUDE-LONGITUDE-ZIPCODE Database

Với cơ sở dữ liệu vị trí địa lý IP-COUNTRY-REGION-CITY-LATITUDE-LONGITUDE-ZIPCODE, bạn có thể truy cập nhiều loại thông tin như quốc gia, khu vực hoặc tiểu bang, thành phố, vĩ độ, kinh độ và mã ZIP. Để xác định vị trí khách truy cập trang web, bạn sẽ cần truy xuất địa chỉ IP từ giao thức mạng hoặc biến phía máy chủ của máy chủ Web. Tiếp theo, dịch địa chỉ IP sang số IP ở định dạng thập phân để tăng tốc độ truy vấn cơ sở dữ liệu. Sau đó, bạn có thể tra cứu ngược lại số IP từ cơ sở dữ liệu IP2Location ™ để xác định vị trí địa lý chính xác.

 Quốc gia     Khu vực     Tp.     Vĩ độ     Kinh độ     Mã Bưu Chính   

Đăng ký Tìm hiểu thêm

IP2Location LITE IP Database

IP2Location™ LITE IP-COUNTRY-REGION-CITY-LATITUDE-LONGITUDE-ZIPCODE-TIMEZONE Database

Bằng cách lưu trữ và truy vấn cơ sở dữ liệu vị trí địa lý IP-COUNTRY-REGION-CITY-LATITUDE-LONGITUDE-ZIPCODE-TIMEZONE này, bạn sẽ nhận được danh sách thông tin địa lý về vị trí của bất kỳ địa chỉ IP nào. Nó hiển thị quốc gia, khu vực hoặc tiểu bang, thành phố, vĩ độ, kinh độ, mã ZIP và múi giờ. Bước đầu tiên để tra cứu địa chỉ IP hiệu quả là truy xuất địa chỉ IP từ giao thức mạng hoặc biến phía máy chủ của máy chủ Web. Tiếp theo, dịch địa chỉ IP sang số IP ở định dạng thập phân để tăng tốc độ truy vấn cơ sở dữ liệu. Cuối cùng, hãy tra cứu ngược lại số IP từ cơ sở dữ liệu IP2Location ™ để xác định vị trí địa lý chính xác.

 Quốc gia     Khu vực     Tp.     Vĩ độ     Kinh độ     Mã Bưu Chính     Time Zone   

Đăng ký Tìm hiểu thêm

Vài bước để bắt đầu

Sign up
1. Đăng ký một tài khoản miễn phí

Đăng ký một tài khoản miễn phí. Sau đó,logan trong vào tài khoản của bạn sau khi bạn đã xác minh địa chỉ email của mình.

Choose database
2. Chọn cơ sở dữ liệu của bạn

Chọn một cơ sở dữ liệu phù hợp mà bạn cần. Chúng tôi cung cấp ba cơ sở dữ liệu nổi bật, đó làIP2Location LITE,IP2Proxy LITE,ASN LITE.

Download database
3. Tải xuống cơ sở dữ liệu của bạn

Tải xuống cơ sở dữ liệu địa chỉ IP của bạn miễn phí. Không có chi phí ẩn. Không cần thẻ tín dụng.

Sẵn sàng để Bắt đầu?

Đăng ký ngay bây giờ và bạn sẽ có thể truy cập MIỄN PHÍ TẤT CẢ các cơ sở dữ liệu IP!

Không có chi phí ẩn. Không cần thẻ tín dụng.

Sign Up Pop Out

Geolocate Your Visitors Location

Enhance your applications with essential geolocation data by using our FREE databases.