Timor-Leste IP Address Ranges

Timor-Leste IP Address Ranges

Timor-Leste has a total of 18,248 IP address assigned. Below are all IP address ranges in Timor-Leste.

Data Source:

  Begin IP Address   End IP Address   Total Count  
  14.137.33.0   14.137.33.255   256  
  43.254.56.0   43.254.59.255   1,024  
  45.115.72.0   45.115.75.255   1,024  
  59.153.132.0   59.153.135.255   1,024  
  103.26.95.0   103.26.95.255   256  
  103.30.112.0   103.30.115.255   1,024  
  103.55.48.0   103.55.51.255   1,024  
  103.99.26.0   103.99.26.255   256  
  103.99.164.0   103.99.167.255   1,024  
  103.112.36.0   103.112.39.255   1,024  
  103.143.164.0   103.143.165.255   512  
  103.148.184.0   103.148.185.255   512  
  103.198.176.0   103.198.179.255   1,024  
  103.208.36.0   103.208.39.255   1,024  
  103.238.116.0   103.238.119.255   1,024  
  103.243.65.136   103.243.65.143   8  
  150.242.108.0   150.242.111.255   1,024  
  157.167.30.0   157.167.30.255   256  
  180.189.160.0   180.189.175.255   4,096  
  202.68.178.0   202.68.178.255   256  
  202.68.179.128   202.68.179.191   64  
  202.68.181.0   202.68.181.255   256  
  202.68.183.0   202.68.183.255   256