• IP2Location™ là một giải pháp IP địa lý không xâm phạm để
  giúp bạn xác định vị trí địa lý của khách truy cập, ví dụ:
  quốc gia, vùng, thành phố, vĩ độ, kinh độ, mã ZIP, múi giờ, tốc
  độ kết nối, ISP và tên miền, mã quốc gia IDD, mã vùng mã và tên
  trạm thời tiết, thông tin mạng di động, độ cao và loại sử dụng
  bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu và công nghệ tra cứu địa chỉ
  IP độc quyền mà không xâm phạm quyền riêng tư của người dùng
  Internet.
  Phiên bản LITE là phiên bản cơ sở dữ liệu nguồn mở với số
  lượng bản ghi độ chính xác giới hạn. Nó là miễn phí cho sử
  dụng cá nhân hoặc thương mại với ghi công cần thiết.

Sản phẩm nổi bật

IP2Location™ LITE

Xác định địa chỉ IP thông tin định vị địa lý.

Giải pháp cơ sở dữ liệu MIỄN PHÍ để xác định quốc gia, vùng hoặc tiểu bang, thành phố, vĩ độ, kinh độ, mã bưu chính và múi giờ xuất xứ cho bất kỳ địa chỉ IP nào.

Phiên bản hiện tại: April 2021

Xem thêm »

IP2Proxy™ LITE

Xác định máy chủ proxy và thông tin.

Giải pháp cơ sở dữ liệu MIỄN PHÍ để phát hiện các proxy và thông tin mở như loại proxy, quốc gia, vùng, thành phố, ISP, tên miền, loại sử dụng, ASN và proxy được nhìn thấy lần cuối.

Phiên bản hiện tại: April 2021

Xem thêm »

ASN LITE

Phát hiện hệ thống tự trị và số lượng.

Giải pháp cơ sở dữ liệu MIỄN PHÍ để dịch địa chỉ IP sang hệ thống tự trị (AS) và số hệ thống tự trị (ASN).

Phiên bản hiện tại: April 2021

Xem thêm »

Vài bước để bắt đầu

1. Đăng ký một tài khoản miễn phí

2. Đăng nhập vào tài khoản của bạn sau khi xác minh email đã đăng ký của bạn

3. Chọn một cơ sở dữ liệu phù hợp với sở thích của bạn (IP2Location LITE, IP2Proxy LITE, ASN LITE)

4. Nhấn Tải xuống

Sẵn sàng để Bắt đầu?

Đăng ký một tài khoản miễn phí ngay bây giờ!