IP2Proxy™ LITE IP-PROXYTYPE-COUNTRY Database

Invoering

IP2Proxy Database

Deze database bevat IP-adressen die worden gebruikt als open proxy's. De database bevat records van het proxy-type en het land voor alle openbare IPv4- en IPv6-adressen. Commerciële editie omvat VPN-anonimiser, open proxy's, webproxy's, zoekmachine-robots (SES) en Tor-exits.

Anonieme proxyservers zijn tussenliggende servers die bedoeld zijn om de echte identiteit of het IP-adres van de aanvrager te verbergen. Studies hebben aangetoond dat een groot aantal anonieme proxygebruikers over het algemeen verantwoordelijk is voor online creditcardfraude, forums en blogs die spammen.

De IP2Proxy-database is gebaseerd op een eigen detectiealgoritme parallel aan real-time detectie van anonieme open proxyservers die actief in gebruik zijn. We genereren elke 24 uur een actuele lijst met anonieme proxy-IP-adressen. Webontwikkelaars kunnen het downloaden eenmaal per dag vanaf onze server automatiseren en de anonieme IP-adreslijst naar de server importeren met downloadscripts. Als u de voorkeur geeft aan een gehoste service, kunt u de IP2Proxy ™ Web Service downloaden.

Het is gratis voor persoonlijk of commercieel gebruik met attributie vereist door het gebruik van deze gegevens als volgt te vermelden:

Download de commerciële editie als u op zoek bent naar een hoge gegevensnauwkeurigheid, meer records en klantenondersteuning. Bezoek de productvergelijkingspagina voor meer informatie.

Kenmerken

Lijst met IP-adressen die worden gebruikt als open openbare proxy's. Elk record bestaat uit landcode, landnaam en proxy-typen. Upgrade naar commerciële IP2Proxy-database voor IP-adressen van VPN, webproxy's, Tor-uitgangen, datacenters (DCH) en zoekmachine-robots (SES).

Huidige versie 04 December 2021
Database grootte 10.8 MB (703,159 Rijen)
Array Binair (BIN)
ASCII-tekstbestand (CSV)

Databasevelden

Naam Type Omschrijving
ip_from INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Eerste IP-adres toont netblock.
ip_to INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Laatste IP-adres toont netblock.
proxy_type VARCHAR(3) Type volmacht
country_code CHAR(2) Landcode van twee tekens op basis van ISO 3166.
country_name VARCHAR(64) Landnaam gebaseerd op ISO 3166.

IPv4
†† IPv6

Proxy-type

Proxy-type Omschrijving Anonimiteit
VPN VPN-services anonimiseren. Deze services bieden gebruikers een openbaar toegankelijke VPN om hun IP-adres te verbergen. Hoog
TOR Tor Exit-knooppunten. Het Tor-project is een open netwerk dat wordt gebruikt door degenen die anoniem willen blijven. Hoog
DCH Hostingprovider, datacenter of Content Delivery Network. Aangezien hostingproviders en datacenters kunnen dienen om anonimiteit te bieden, markeert de anonieme IP-database de bijbehorende IP-adressen. Laag
PUB* Openbare gevolmachtigden. Dit zijn services die namens een gebruiker verbindingsverzoeken doen. Proxyserversoftware kan door de beheerder worden geconfigureerd om op een bepaalde poort te luisteren. Deze verschillen van VPN's doordat de proxy's meestal beperkte functies hebben in vergelijking met VPN's. Hoog
WEB Webproxy's. Dit zijn webservices die namens een gebruiker webverzoeken doen. Deze verschillen van VPN's of openbare proxy's doordat het eenvoudige webgebaseerde proxy's zijn en niet werken op het IP-adres en andere poortniveau. Hoog
SES Zoekmachine-robots. Dit zijn services die crawlen of scrapen naar een website, zoals de zoekmachine-spider of bots-engine. Laag
RES Residentiële proxy's. Deze services bieden gebruikers proxyverbindingen via internetproviders met of zonder toestemming van peers om hun inactieve bronnen te delen. Hoog
* Opmerking: IP2Proxy LITE-database is beperkt tot openbare proxy (PUB) IP-adressen. Verkrijg de IP2Proxy Commercial Edition als u op zoek bent naar volledige proxy-informatie, inclusief VPN, Tor, robots van zoekmachines, enz.

Database instellen

Hieronder staan ​​de stappen om de database in te stellen voor zowel IPv4- als IPv6-gegevens.

Maak een database
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_px2`(
	`ip_from` INT(10) UNSIGNED,
	`ip_to` INT(10) UNSIGNED,
	`proxy_type` VARCHAR(3),
	`country_code` CHAR(2),
	`country_name` VARCHAR(64),
	INDEX `idx_ip_from` (`ip_from`),
	INDEX `idx_ip_to` (`ip_to`),
	INDEX `idx_ip_from_to` (`ip_from`, `ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Database importeren
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2PROXY-LITE-PX2.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_px2`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Maak een database
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_px2](
	[ip_from] bigint NOT NULL,
	[ip_to] bigint NOT NULL,
	[proxy_type] nvarchar(3) NOT NULL,
	[country_code] nvarchar(2) NOT NULL,
	[country_name] nvarchar(64) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_px2]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Database importeren
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_px2]
FROM '{PATH TO IP2PROXY-LITE-PX2.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO PX2.FMT}'
)
GO

OPMERKING: u moet de onderstaande FMT-code kopiëren en deze op uw computer opslaan als een bestand met de naamPX2.FMT.

12.0
6
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 3 "\",\"" 3 proxy_type Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 2 "\",\"" 4 country_code Latin1_General_CI_AI,
6 SQLCHAR 0 64 "\",\"" 5 country_name Latin1_General_CI_AI

Maak een database
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_px2(
	ip_from bigint NOT NULL,
	ip_to bigint NOT NULL,
	proxy_type character varying(3) NOT NULL,
	country_code character(2) NOT NULL,
	country_name character varying(64) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Database importeren
COPY ip2location_px2 FROM 'IP2PROXY-LITE-PX2.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';
Database importeren
mongoimport -u USERNAME -p PASSWORD --authenticationDatabase admin --drop --db ip2location --collection ip2location_px2_ipv6 --type csv --file "IP2PROXY-LITE-PX2.CSV" --fields ip_from,ip_to,proxy_type,country_code,country_name
Maak een database
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_px2_ipv6`(
	`ip_from` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`ip_to` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`proxy_type` VARCHAR(3),
	`country_code` CHAR(2),
	`country_name` VARCHAR(64),
	INDEX `idx_ip_from` (`ip_from`),
	INDEX `idx_ip_to` (`ip_to`),
	INDEX `idx_ip_from_to` (`ip_from`, `ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Database importeren
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2PROXY-LITE-PX2.IPV6.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_px2_ipv6`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Maak een database
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_px2_ipv6](
	[ip_from] char(39) NOT NULL,
	[ip_to] char(39) NOT NULL,
	[proxy_type] nvarchar(3) NOT NULL,
	[country_code] nvarchar(2) NOT NULL,
	[country_name] nvarchar(64) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_px2_ipv6]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Database importeren
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_px2_ipv6]
FROM '{PATH TO IP2PROXY-LITE-PX2.IPV6.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO PX2.FMT}'
)
GO

OPMERKING: u moet de onderstaande FMT-code kopiëren en deze op uw computer opslaan als een bestand met de naamPX2.FMT. De eerste regel van de FMT-code geeft de versie van bcp aan. Wijzig de versie volgens uw geïnstalleerde MS-SQL.

12.0
6
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 3 "\",\"" 3 proxy_type Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 2 "\",\"" 4 country_code Latin1_General_CI_AI,
6 SQLCHAR 0 64 "\",\"" 5 country_name Latin1_General_CI_AI

Maak een database
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_px2_ipv6(
	ip_from decimal(39,0) NOT NULL,
	ip_to decimal(39,0) NOT NULL,
	proxy_type character varying(3) NOT NULL,
	country_code character(2) NOT NULL,
	country_name character varying(64) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Database importeren
COPY ip2location_px2_ipv6 FROM 'IP2PROXY-LITE-PX2.IPV6.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';
Database importeren
mongoimport -u USERNAME -p PASSWORD --authenticationDatabase admin --drop --db ip2location --collection ip2location_px2_ipv6 --type csv --file "IP2PROXY-LITE-PX2.IPV6.CSV" --fields ip_from,ip_to,proxy_type,country_code,country_name

AMI & afbeeldingen

IP2Location biedt een gratis, vooraf geconfigureerde en gebruiksklare AMI en afbeeldingen om de database eenvoudig op te zetten.

Ondersteuning

Ga naar Stack Overflow om de technische vragen / antwoorden over onze LITE-producten te bekijken.

Licentie

Raadpleeg de algemene voorwaarden voor de databaselicenties.

IP2Proxy IP-adres Geolocatiedatabase

In de Commercial Edition krijgt u veel meer dan alleen het opzoeken van IP-adressen:

  • Betere gegevensnauwkeurigheid
  • Toegang tot up-to-date database
  • Extra ondersteuning via e-mail
Product Upgrade