IP2Location™ LITE IP-ASN Database

Invoering

ASN Database

Deze database biedt een referentie om het autonome systeem en nummer (ASN) te bepalen. Een autonoom systeem (AS) is een verzameling verbonden IP-routeringsprefixen (Internet Protocol) onder de controle van een of meer netwerkoperators als een enkele administratieve entiteit in het routeringsbeleid.

DeASN.LITE editie is gelicentieerd onder Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Het is gratis voor persoonlijk of commercieel gebruik met attributie vereist door het gebruik van deze gegevens als volgt te vermelden:

Kenmerken

Vertaalt IP-adres naar autonoom systeem (AS) en autonoom systeemnummer (ASN).

Huidige versie August 2021
Database grootte 9.32 MB (606,852 Rows)
Array ASCII-tekstbestand (door komma's gescheiden) en binair (BIN)

Databasevelden

Naam Type Omschrijving
ip_from INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Eerste IP-adres toont netblock.
ip_to INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Laatste IP-adres toont netblock.
cidr VARCHAR(43) IP-adresbereik in CIDR.
asn INT(10) Autonoom systeemnummer (ASN).
as VARCHAR(256) Autonoom systeem (AS) naam.

IPv4
†† IPv6

Database instellen

Hieronder staan ​​de stappen om de database in te stellen voor zowel IPv4- als IPv6-gegevens.

Maak een database
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_asn`(
	`ip_from` INT(10) UNSIGNED,
	`ip_to` INT(10) UNSIGNED,
	`cidr` VARCHAR(43),
	`asn` VARCHAR(10),
	`as` VARCHAR(256),
	INDEX `idx_ip_from` (`ip_from`),
	INDEX `idx_ip_to` (`ip_to`),
	INDEX `idx_ip_from_to` (`ip_from`, `ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Database importeren
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2LOCATION-LITE-ASN.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_asn`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Maak een database
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_asn](
	[ip_from] bigint NOT NULL,
	[ip_to] bigint NOT NULL,
	[cidr] nvarchar(43) NOT NULL,
	[asn] nvarchar(10) NOT NULL,
	[as] nvarchar(256) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_asn]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Database importeren
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_asn]
FROM '{PATH TO IP2LOCATION-LITE-ASN.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO ASN.FMT}'
)
GO

OPMERKING: u moet de onderstaande FMT-code kopiëren en deze op uw computer opslaan als een bestand met de naamASN.FMT.

12.0
6
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 43 "\",\"" 3 cidr Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 10 "\",\"" 4 asn Latin1_General_CI_AI,
6 SQLCHAR 0 256 "\",\"" 5 as Latin1_General_CI_AI

Maak een database
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_asn(
	ip_from bigint NOT NULL,
	ip_to bigint NOT NULL,
	cidr character varying(43) NOT NULL,
	asn character varying(10) NOT NULL,
	as character varying(256) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Database importeren
COPY ip2location_asn FROM 'IP2LOCATION-LITE-ASN.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';
Maak een database
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_asn_ipv6`(
	`ip_from` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`ip_to` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`cidr` VARCHAR(43),
	`asn` VARCHAR(10),
	`as` VARCHAR(256),
	INDEX `idx_ip_from` (`ip_from`),
	INDEX `idx_ip_to` (`ip_to`),
	INDEX `idx_ip_from_to` (`ip_from`, `ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Database importeren
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2LOCATION-LITE-ASN.IPV6.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_asn_ipv6`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Maak een database
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_asn_ipv6](
	[ip_from] char(39) NOT NULL,
	[ip_to] char(39) NOT NULL,
	[cidr] nvarchar(43) NOT NULL,
	[asn] nvarchar(10) NOT NULL,
	[as] nvarchar(256) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_asn_ipv6]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Database importeren
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_asn_ipv6]
FROM '{PATH TO IP2LOCATION-LITE-ASN.IPV6.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO ASN.FMT}'
)
GO

OPMERKING: u moet de onderstaande FMT-code kopiëren en deze op uw computer opslaan als een bestand met de naamASN.FMT. De eerste regel van de FMT-code geeft de versie van bcp aan. Wijzig de versie volgens uw geïnstalleerde MS-SQL.

12.0
6
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 43 "\",\"" 3 cidr Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 10 "\",\"" 4 asn Latin1_General_CI_AI,
6 SQLCHAR 0 256 "\",\"" 5 as Latin1_General_CI_AI

Maak een database
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_asn_ipv6(
	ip_from decimal(39,0) NOT NULL,
	ip_to decimal(39,0) NOT NULL,
	cidr character varying(43) NOT NULL,
	asn character varying(10) NOT NULL,
	as character varying(256) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Database importeren
COPY ip2location_asn_ipv6 FROM 'IP2LOCATION-LITE-ASN.IPV6.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';

Ondersteuning

Ga naar Stack Overflow om de technische vragen / antwoorden over onze LITE-producten te bekijken.

Licentie

Raadpleeg de algemene voorwaarden voor de databaselicenties.

IP2Location IP-adres Geolocatiedatabase

In de Commercial Edition krijgt u veel meer dan alleen het opzoeken van IP-adressen:

  • Betere gegevensnauwkeurigheid
  • Toegang tot up-to-date database
  • Extra ondersteuning via e-mail
Product Upgrade