IP2Location™ LITE IP-COUNTRY Database

Úvod

IP2Location LITE Database

Tato databáze poskytuje řešení pro určení země původu pro libovolnou adresu IP v několika jednoduchých krocích. Nejprve načtěte adresu IP ze síťového protokolu nebo proměnné na serveru na webovém serveru. Dále přeložit adresu IP na číslo IP v desítkovém formátu, aby se urychlil databázový dotaz. Nakonec zpětné vyhledání čísla IP z databáze IP2Location ™, abyste přesně určili přesnou geografickou polohu.

Je zdarma pro osobní nebo komerční použití s ​​uvedením zdroje požadovaným uvedením použití těchto údajů následujícím způsobem,

Získejte komerční vydání, pokud hledáte vysokou přesnost dat, více záznamů a zákaznickou podporu. Další informace najdete na stránce porovnání produktů.

Creative Commons License

Funkce

Překládá IP adresu do země.

Současná verze September 2023
Další aktualizace October 2023
IPv4 Velikost databáze BIN: 2.33 MB
CSV: 10.95 MB (239,725 Řádky)
IPv6 Velikost databáze BIN: 8.56 MB
CSV: 42.6 MB (539,915 Řádky)
Pole Binární (BIN)
Textový soubor ASCII (CSV)

Pole databáze

název Typ Popis
ip_from INT (10) / DECIMAL (39,0)†† První IP adresa ukazuje netblock.
ip_to INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Poslední IP adresa ukazuje netblock.
country_code CHAR(2) Dvoumístný kód země podle ISO 3166.
country_name VARCHAR(64) Název země podle ISO 3166.

IPv4
†† IPv6
††† Latitude and Longitude are often near the center of population. These values are not precise and should not be used to identify a particular address or household.

Nastavení databáze

Níže jsou uvedeny kroky k nastavení databáze pro data IPv4 i IPv6.

Vytvořit databázi
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_db1`(
	`ip_from` INT(10) UNSIGNED,
	`ip_to` INT(10) UNSIGNED,
	`country_code` CHAR(2),
	`country_name` VARCHAR(64),
	PRIMARY KEY (`ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Import databáze
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2LOCATION-LITE-DB1.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_db1`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Vytvořit databázi
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_db1](
	[ip_from] bigint NOT NULL,
	[ip_to] bigint NOT NULL,
	[country_code] nvarchar(2) NOT NULL,
	[country_name] nvarchar(64) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_db1]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Import databáze
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_db1]
FROM '{PATH TO IP2LOCATION-LITE-DB1.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO DB1.FMT}'
)
GO

POZNÁMKA: Níže budete muset zkopírovat kód FMT a uložit jej jako soubor s názvemDB1.FMT ve vašem počítači.

12.0
5
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 2 "\",\"" 3 country_code Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 64 "\",\"" 4 country_name Latin1_General_CI_AI

Vytvořit databázi
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_db1(
	ip_from bigint NOT NULL,
	ip_to bigint NOT NULL,
	country_code character(2) NOT NULL,
	country_name character varying(64) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Import databáze
COPY ip2location_db1 FROM 'IP2LOCATION-LITE-DB1.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';
Import databáze
mongoimport -u USERNAME -p PASSWORD --authenticationDatabase admin --drop --db ip2location --collection ip2location_db1 --type csv --file "IP2LOCATION-LITE-DB1.CSV" --fields ip_from,ip_to,country_code,country_name
Vytvořit databázi
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_db1_ipv6`(
	`ip_from` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`ip_to` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`country_code` CHAR(2),
	`country_name` VARCHAR(64),
	PRIMARY KEY (`ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Import databáze
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2LOCATION-LITE-DB1.IPV6.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_db1_ipv6`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Vytvořit databázi
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_db1_ipv6](
	[ip_from] char(39) NOT NULL,
	[ip_to] char(39) NOT NULL,
	[country_code] nvarchar(2) NOT NULL,
	[country_name] nvarchar(64) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_db1_ipv6]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Import databáze
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_db1_ipv6]
FROM '{PATH TO IP2LOCATION-LITE-DB1.IPV6.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO DB1.FMT}'
)
GO

POZNÁMKA: Níže budete muset zkopírovat kód FMT a uložit jej jako soubor s názvemDB1.FMT ve vašem počítači. První řádek kódu FMT označuje verzi bcp. Změňte prosím verzi podle nainstalovaného MS-SQL.

12.0
5
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 2 "\",\"" 3 country_code Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 64 "\",\"" 4 country_name Latin1_General_CI_AI

Vytvořit databázi
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_db1_ipv6(
	ip_from decimal(39,0) NOT NULL,
	ip_to decimal(39,0) NOT NULL,
	country_code character(2) NOT NULL,
	country_name character varying(64) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Import databáze
COPY ip2location_db1_ipv6 FROM 'IP2LOCATION-LITE-DB1.IPV6.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';
Import databáze
mongoimport -u USERNAME -p PASSWORD --authenticationDatabase admin --drop --db ip2location --collection ip2location_db1_ipv6 --type csv --file "IP2LOCATION-LITE-DB1.IPV6.CSV" --fields ip_from,ip_to,country_code,country_name

AMI a obrázky

IP2Location poskytuje bezplatné, předkonfigurované a připravené ke spuštění AMI a obrázků pro snadné nastavení databáze.

Podpěra, podpora

Navštivte přetečení zásobníku, abyste si prohlédli technické otázky / odpovědi týkající se našich produktů LITE.

Licence

Přečtěte si Všeobecné podmínky pro licencování databáze.

IP2Location™ Geolokační databáze IP adres

V komerční verzi získáte mnohem víc než jen vyhledávání IP adres:

  • Lepší přesnost dat
  • Přístup k aktuální databázi
  • Další úroveň podpory prostřednictvím e-mailu
Product Upgrade
Sign Up Pop Out

Geolocate Your Visitors Location

Enhance your applications with essential geolocation data by using our FREE databases.