IP2Location™ LITE IP-COUNTRY Database

Invoering

IP2Location LITE Database

Creative Commons License

Deze database biedt een oplossing om in een paar eenvoudige stappen voor elk IP-adres het land van herkomst te bepalen. Haal eerst het IP-adres op uit het netwerkprotocol of de variabele aan de serverzijde van de webserver. Vertaal vervolgens het IP-adres naar een IP-nummer in decimaal formaat om de databasequery te versnellen. Zoek ten slotte het IP-nummer van de IP2Location ™ -database omgekeerd op om de exacte geografische locatie te bepalen.

Het is gratis voor persoonlijk of commercieel gebruik met attributie vereist door het gebruik van deze gegevens als volgt te vermelden:

Download de commerciële editie als u op zoek bent naar een hoge gegevensnauwkeurigheid, meer records en klantenondersteuning. Bezoek de productvergelijkingspagina voor meer informatie.

Let's explore this database which provides a valuable resource of geolocation data for free now!

Sign Up For Free

Kenmerken

Vertaalt IP-adres naar land.

Huidige versie June 2024
Volgende Update July 2024
IPv4 Database grootte BIN: 2.41 MB
CSV: 11.7 MB (249,829 Rijen)
IPv6 Database grootte BIN: 9.22 MB
CSV: 46.66 MB (580,751 Rijen)
Array Binair (BIN)
ASCII-tekstbestand (CSV)

Databasevelden

Naam Type Omschrijving
ip_from INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Eerste IP-adres toont netblock.
ip_to INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Laatste IP-adres toont netblock.
country_code CHAR(2) Landcode van twee tekens op basis van ISO 3166.
country_name VARCHAR(64) Landnaam gebaseerd op ISO 3166.

IPv4
†† IPv6
††† Latitude and Longitude are often near the center of population. These values are not precise and should not be used to identify a particular address or household.

Database instellen

Hieronder staan ​​de stappen om de database in te stellen voor zowel IPv4- als IPv6-gegevens.

Maak een database
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_db1`(
	`ip_from` INT(10) UNSIGNED,
	`ip_to` INT(10) UNSIGNED,
	`country_code` CHAR(2),
	`country_name` VARCHAR(64),
	PRIMARY KEY (`ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Database importeren
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2LOCATION-LITE-DB1.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_db1`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Maak een database
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_db1](
	[ip_from] bigint NOT NULL,
	[ip_to] bigint NOT NULL,
	[country_code] nvarchar(2) NOT NULL,
	[country_name] nvarchar(64) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_db1]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Database importeren
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_db1]
FROM '{PATH TO IP2LOCATION-LITE-DB1.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO DB1.FMT}'
)
GO

OPMERKING: u moet de onderstaande FMT-code kopiëren en deze op uw computer opslaan als een bestand met de naamDB1.FMT.

12.0
5
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 2 "\",\"" 3 country_code Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 64 "\",\"" 4 country_name Latin1_General_CI_AI

Maak een database
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_db1(
	ip_from bigint NOT NULL,
	ip_to bigint NOT NULL,
	country_code character(2) NOT NULL,
	country_name character varying(64) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Database importeren
COPY ip2location_db1 FROM 'IP2LOCATION-LITE-DB1.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';
Database importeren
mongoimport -u USERNAME -p PASSWORD --authenticationDatabase admin --drop --db ip2location --collection ip2location_db1 --type csv --file "IP2LOCATION-LITE-DB1.CSV" --fields ip_from,ip_to,country_code,country_name
Maak een database
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_db1_ipv6`(
	`ip_from` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`ip_to` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`country_code` CHAR(2),
	`country_name` VARCHAR(64),
	PRIMARY KEY (`ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Database importeren
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2LOCATION-LITE-DB1.IPV6.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_db1_ipv6`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Maak een database
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_db1_ipv6](
	[ip_from] char(39) NOT NULL,
	[ip_to] char(39) NOT NULL,
	[country_code] nvarchar(2) NOT NULL,
	[country_name] nvarchar(64) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_db1_ipv6]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Database importeren
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_db1_ipv6]
FROM '{PATH TO IP2LOCATION-LITE-DB1.IPV6.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO DB1.FMT}'
)
GO

OPMERKING: u moet de onderstaande FMT-code kopiëren en deze op uw computer opslaan als een bestand met de naamDB1.FMT. De eerste regel van de FMT-code geeft de versie van bcp aan. Wijzig de versie volgens uw geïnstalleerde MS-SQL.

12.0
5
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 2 "\",\"" 3 country_code Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 64 "\",\"" 4 country_name Latin1_General_CI_AI

Maak een database
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_db1_ipv6(
	ip_from decimal(39,0) NOT NULL,
	ip_to decimal(39,0) NOT NULL,
	country_code character(2) NOT NULL,
	country_name character varying(64) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Database importeren
COPY ip2location_db1_ipv6 FROM 'IP2LOCATION-LITE-DB1.IPV6.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';
Database importeren
mongoimport -u USERNAME -p PASSWORD --authenticationDatabase admin --drop --db ip2location --collection ip2location_db1_ipv6 --type csv --file "IP2LOCATION-LITE-DB1.IPV6.CSV" --fields ip_from,ip_to,country_code,country_name

AMI & afbeeldingen

IP2Location biedt een gratis, vooraf geconfigureerde en gebruiksklare AMI en afbeeldingen om de database eenvoudig op te zetten.

Ondersteuning

Ga naar Stack Overflow om de technische vragen / antwoorden over onze LITE-producten te bekijken.

Licentie

Raadpleeg de algemene voorwaarden voor de databaselicenties.

IP2Location™ IP-adres Geolocatiedatabase

In de Commercial Edition krijgt u veel meer dan alleen het opzoeken van IP-adressen:

  • Betere gegevensnauwkeurigheid
  • Toegang tot up-to-date database
  • Extra ondersteuning via e-mail
Product Upgrade
Sign Up Pop Out

Geolocate Your Visitors Location

Enhance your applications with essential geolocation data by using our FREE databases.