IP2Location™ LITE IP-ASN Database

Úvod

ASN Database

Tato databáze poskytuje referenci k určení autonomního systému a čísla (ASN). Autonomní systém (AS) je kolekce připojených předpon směrování internetového protokolu (IP) pod kontrolou jednoho nebo více síťových operátorů jako jedna administrativní entita v zásadách směrování.

Je zdarma pro osobní nebo komerční použití s ​​uvedením zdroje požadovaným uvedením použití těchto údajů následujícím způsobem,

Let's explore this database which provides a valuable resource of geolocation data for free now!

Sign Up For Free

Funkce

Přeloží IP adresu na autonomní systém (AS) a číslo autonomního systému (ASN).

Současná verze May 2024
IPv4 Velikost databáze 44 MB (600,545 Řádky)
IPv6 Velikost databáze 53.82 MB (463,232 Řádky)
Pole Textový soubor ASCII (CSV)

Pole databáze

název Typ Popis
ip_from INT (10) / DECIMAL (39,0)†† První IP adresa ukazuje netblock.
ip_to INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Poslední IP adresa ukazuje netblock.
cidr VARCHAR(43) Rozsah IP adres v CIDR.
asn INT(10) Číslo autonomního systému (ASN).
as VARCHAR(256) Název autonomního systému (AS).

IPv4
†† IPv6

Nastavení databáze

Níže jsou uvedeny kroky k nastavení databáze pro data IPv4 i IPv6.

Vytvořit databázi
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_asn`(
	`ip_from` INT(10) UNSIGNED,
	`ip_to` INT(10) UNSIGNED,
	`cidr` VARCHAR(43),
	`asn` VARCHAR(10),
	`as` VARCHAR(256),
	PRIMARY KEY (`ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Import databáze
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2LOCATION-LITE-ASN.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_asn`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Vytvořit databázi
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_asn](
	[ip_from] bigint NOT NULL,
	[ip_to] bigint NOT NULL,
	[cidr] nvarchar(43) NOT NULL,
	[asn] nvarchar(10) NOT NULL,
	[as] nvarchar(256) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_asn]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Import databáze
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_asn]
FROM '{PATH TO IP2LOCATION-LITE-ASN.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO ASN.FMT}'
)
GO

POZNÁMKA: Níže budete muset zkopírovat kód FMT a uložit jej jako soubor s názvemASN.FMT ve vašem počítači.

12.0
6
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 43 "\",\"" 3 cidr Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 10 "\",\"" 4 asn Latin1_General_CI_AI,
6 SQLCHAR 0 256 "\",\"" 5 as Latin1_General_CI_AI
Vytvořit databázi
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_asn(
	ip_from bigint NOT NULL,
	ip_to bigint NOT NULL,
	cidr character varying(43) NOT NULL,
	asn character varying(10) NOT NULL,
	as character varying(256) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Import databáze
COPY ip2location_asn FROM 'IP2LOCATION-LITE-ASN.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';
Vytvořit databázi
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_asn_ipv6`(
	`ip_from` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`ip_to` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`cidr` VARCHAR(43),
	`asn` VARCHAR(10),
	`as` VARCHAR(256),
	PRIMARY KEY (`ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Import databáze
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2LOCATION-LITE-ASN.IPV6.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_asn_ipv6`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Vytvořit databázi
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_asn_ipv6](
	[ip_from] char(39) NOT NULL,
	[ip_to] char(39) NOT NULL,
	[cidr] nvarchar(43) NOT NULL,
	[asn] nvarchar(10) NOT NULL,
	[as] nvarchar(256) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_asn_ipv6]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Import databáze
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_asn_ipv6]
FROM '{PATH TO IP2LOCATION-LITE-ASN.IPV6.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO ASN.FMT}'
)
GO

POZNÁMKA: Níže budete muset zkopírovat kód FMT a uložit jej jako soubor s názvemASN.FMT ve vašem počítači. První řádek kódu FMT označuje verzi bcp. Změňte prosím verzi podle nainstalovaného MS-SQL.

12.0
6
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 43 "\",\"" 3 cidr Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 10 "\",\"" 4 asn Latin1_General_CI_AI,
6 SQLCHAR 0 256 "\",\"" 5 as Latin1_General_CI_AI
Vytvořit databázi
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_asn_ipv6(
	ip_from decimal(39,0) NOT NULL,
	ip_to decimal(39,0) NOT NULL,
	cidr character varying(43) NOT NULL,
	asn character varying(10) NOT NULL,
	as character varying(256) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Import databáze
COPY ip2location_asn_ipv6 FROM 'IP2LOCATION-LITE-ASN.IPV6.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';

Podpěra, podpora

Navštivte přetečení zásobníku, abyste si prohlédli technické otázky / odpovědi týkající se našich produktů LITE.

Licence

Přečtěte si Všeobecné podmínky pro licencování databáze.

IP2Location Databáze geolokačních IP adres

V komerční verzi získáte mnohem víc než jen vyhledávání IP adres:

  • Lepší přesnost dat
  • Přístup k aktuální databázi
  • Další úroveň podpory prostřednictvím e-mailu
Product Upgrade
Sign Up Pop Out

Geolocate Your Visitors Location

Enhance your applications with essential geolocation data by using our FREE databases.