IP2Location™ LITE IP-ASN Database

Úvod

ASN Database

Tato databáze poskytuje referenci k určení autonomního systému a čísla (ASN). Autonomní systém (AS) je kolekce připojených předpon směrování internetového protokolu (IP) pod kontrolou jednoho nebo více síťových operátorů jako jedna administrativní entita v zásadách směrování.

Je zdarma pro osobní nebo komerční použití s ​​uvedením zdroje požadovaným uvedením použití těchto údajů následujícím způsobem,

Funkce

Přeloží IP adresu na autonomní systém (AS) a číslo autonomního systému (ASN).

Současná verze January 2023
Velikost databáze 9.75 MB (634,417 Řádky)
Pole Binární (BIN)
Textový soubor ASCII (CSV)

Pole databáze

název Typ Popis
ip_from INT (10) / DECIMAL (39,0)†† První IP adresa ukazuje netblock.
ip_to INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Poslední IP adresa ukazuje netblock.
cidr VARCHAR(43) Rozsah IP adres v CIDR.
asn INT(10) Číslo autonomního systému (ASN).
as VARCHAR(256) Název autonomního systému (AS).

IPv4
†† IPv6

Nastavení databáze

Níže jsou uvedeny kroky k nastavení databáze pro data IPv4 i IPv6.

Vytvořit databázi
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_asn`(
	`ip_from` INT(10) UNSIGNED,
	`ip_to` INT(10) UNSIGNED,
	`cidr` VARCHAR(43),
	`asn` VARCHAR(10),
	`as` VARCHAR(256),
	INDEX `idx_ip_from` (`ip_from`),
	INDEX `idx_ip_to` (`ip_to`),
	INDEX `idx_ip_from_to` (`ip_from`, `ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Import databáze
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2LOCATION-LITE-ASN.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_asn`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Vytvořit databázi
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_asn](
	[ip_from] bigint NOT NULL,
	[ip_to] bigint NOT NULL,
	[cidr] nvarchar(43) NOT NULL,
	[asn] nvarchar(10) NOT NULL,
	[as] nvarchar(256) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_asn]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Import databáze
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_asn]
FROM '{PATH TO IP2LOCATION-LITE-ASN.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO ASN.FMT}'
)
GO

POZNÁMKA: Níže budete muset zkopírovat kód FMT a uložit jej jako soubor s názvemASN.FMT ve vašem počítači.

12.0
6
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 43 "\",\"" 3 cidr Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 10 "\",\"" 4 asn Latin1_General_CI_AI,
6 SQLCHAR 0 256 "\",\"" 5 as Latin1_General_CI_AI
Vytvořit databázi
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_asn(
	ip_from bigint NOT NULL,
	ip_to bigint NOT NULL,
	cidr character varying(43) NOT NULL,
	asn character varying(10) NOT NULL,
	as character varying(256) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Import databáze
COPY ip2location_asn FROM 'IP2LOCATION-LITE-ASN.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';
Vytvořit databázi
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_asn_ipv6`(
	`ip_from` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`ip_to` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`cidr` VARCHAR(43),
	`asn` VARCHAR(10),
	`as` VARCHAR(256),
	INDEX `idx_ip_from` (`ip_from`),
	INDEX `idx_ip_to` (`ip_to`),
	INDEX `idx_ip_from_to` (`ip_from`, `ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Import databáze
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2LOCATION-LITE-ASN.IPV6.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_asn_ipv6`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Vytvořit databázi
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_asn_ipv6](
	[ip_from] char(39) NOT NULL,
	[ip_to] char(39) NOT NULL,
	[cidr] nvarchar(43) NOT NULL,
	[asn] nvarchar(10) NOT NULL,
	[as] nvarchar(256) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_asn_ipv6]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Import databáze
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_asn_ipv6]
FROM '{PATH TO IP2LOCATION-LITE-ASN.IPV6.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO ASN.FMT}'
)
GO

POZNÁMKA: Níže budete muset zkopírovat kód FMT a uložit jej jako soubor s názvemASN.FMT ve vašem počítači. První řádek kódu FMT označuje verzi bcp. Změňte prosím verzi podle nainstalovaného MS-SQL.

12.0
6
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 43 "\",\"" 3 cidr Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 10 "\",\"" 4 asn Latin1_General_CI_AI,
6 SQLCHAR 0 256 "\",\"" 5 as Latin1_General_CI_AI
Vytvořit databázi
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_asn_ipv6(
	ip_from decimal(39,0) NOT NULL,
	ip_to decimal(39,0) NOT NULL,
	cidr character varying(43) NOT NULL,
	asn character varying(10) NOT NULL,
	as character varying(256) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Import databáze
COPY ip2location_asn_ipv6 FROM 'IP2LOCATION-LITE-ASN.IPV6.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';

Podpěra, podpora

Navštivte přetečení zásobníku, abyste si prohlédli technické otázky / odpovědi týkající se našich produktů LITE.

Licence

Přečtěte si Všeobecné podmínky pro licencování databáze.

IP2Location Databáze geolokačních IP adres

V komerční verzi získáte mnohem víc než jen vyhledávání IP adres:

  • Lepší přesnost dat
  • Přístup k aktuální databázi
  • Další úroveň podpory prostřednictvím e-mailu
Product Upgrade