IP2Location™ LITE IP-COUNTRY-REGION-CITY-LATITUDE-LONGITUDE Database

Giriş

IP2Location LITE Database

Bu veritabanı, herhangi bir IP adresi için ülkeyi, bölgeyi veya eyaleti, şehri, enlemi ve boylamı birkaç basit adımda belirlemek için bir çözüm sağlar. İlk olarak, IP adresini ağ protokolünden veya Web sunucusunun sunucu tarafı değişkeninden alın. Ardından, veritabanı sorgusunu hızlandırmak için IP adresini ondalık formatta bir IP numarasına çevirin. Son olarak, coğrafi konumu tam olarak belirlemek için IP2Location ™ veritabanından IP numarasını geriye doğru arayın.

Bu verilerin kullanımından aşağıdaki şekilde bahsedilerek gerekli atıf ile kişisel veya ticari kullanım için ücretsizdir,

Yüksek veri doğruluğu, daha fazla kayıt ve müşteri desteği arıyorsanız lütfen ticari basımı edinin. Daha fazla bilgi için lütfen ürün karşılaştırma sayfasını ziyaret edin.

Let's explore this database which provides a valuable resource of geolocation data for free now!

Sign Up For Free

Özellikleri

IP adresini ülke, bölge veya eyalet, şehir, enlem ve boylama çevirir.

Şimdiki versiyonu July 2024
Sonraki Güncelleme August 2024
IPv4 Veritabanı Boyutu BIN: 69.53 MB
CSV: 281.27 MB (2,983,349 Satırlar)
IPv6 Veritabanı Boyutu BIN: 138.97 MB
CSV: 609.91 MB (4,988,780 Satırlar)
Dizi İkili (BIN)
ASCII Metin Dosyası (CSV)

Veritabanı Alanları

İsim Soyisim Tür Açıklama
ip_from INT (10) / DECIMAL (39,0)†† İlk IP adresi ağ bloğunu gösterir.
ip_to INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Son IP adresi ağ bloğunu gösterir.
country_code CHAR(2) ISO 3166'ya göre iki karakterli ülke kodu.
country_name VARCHAR(64) ISO 3166'ya göre ülke adı.
region_name VARCHAR(128) Bölge veya eyalet adı.
city_name VARCHAR(128) Şehir İsmi.
latitude DOUBLE††† Şehir enlemi. Şehir bilinmiyorsa varsayılan olarak başkent enlemine ayarlayın.
longitude DOUBLE††† Şehir boylamı. Şehir bilinmiyorsa varsayılan olarak başkent boylamına ayarlanır.

IPv4
†† IPv6
††† Latitude and Longitude are often near the center of population. These values are not precise and should not be used to identify a particular address or household.

Veritabanı Kurulumu

Aşağıda hem IPv4 hem de IPv6 verileri için veri tabanını kurma adımları verilmiştir.

Veritabanı yarat
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_db5`(
	`ip_from` INT(10) UNSIGNED,
	`ip_to` INT(10) UNSIGNED,
	`country_code` CHAR(2),
	`country_name` VARCHAR(64),
	`region_name` VARCHAR(128),
	`city_name` VARCHAR(128),
	`latitude` DOUBLE,
	`longitude` DOUBLE,
	PRIMARY KEY (`ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Veritabanını İçe Aktar
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2LOCATION-LITE-DB5.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_db5`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Veritabanı yarat
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_db5](
	[ip_from] bigint NOT NULL,
	[ip_to] bigint NOT NULL,
	[country_code] nvarchar(2) NOT NULL,
	[country_name] nvarchar(64) NOT NULL,
	[region_name] nvarchar(128) NOT NULL,
	[city_name] nvarchar(128) NOT NULL,
	[latitude] float NOT NULL,
	[longitude] float NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_db5]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Veritabanını İçe Aktar
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_db5]
FROM '{PATH TO IP2LOCATION-LITE-DB5.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO DB5.FMT}'
)
GO

NOT: Aşağıdaki FMT kodunu kopyalamanız ve bilgisayarınızaDB5.FMT adında bir dosya olarak kaydetmeniz gerekecektir.

12.0
9
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 2 "\",\"" 3 country_code Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 64 "\",\"" 4 country_name Latin1_General_CI_AI,
6 SQLCHAR 0 128 "\",\"" 5 region_name Latin1_General_CI_AI,
7 SQLCHAR 0 128 "\",\"" 6 city_name Latin1_General_CI_AI,
8 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 7 latitude "",
9 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 8 longitude ""

Veritabanı yarat
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_db5(
	ip_from bigint NOT NULL,
	ip_to bigint NOT NULL,
	country_code character(2) NOT NULL,
	country_name character varying(64) NOT NULL,
	region_name character varying(128) NOT NULL,
	city_name character varying(128) NOT NULL,
	latitude real NOT NULL,
	longitude real NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Veritabanını İçe Aktar
COPY ip2location_db5 FROM 'IP2LOCATION-LITE-DB5.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';
Veritabanını İçe Aktar
mongoimport -u USERNAME -p PASSWORD --authenticationDatabase admin --drop --db ip2location --collection ip2location_db5 --type csv --file "IP2LOCATION-LITE-DB5.CSV" --fields ip_from,ip_to,country_code,country_name,region_name,city_name,latitude,longitude
Veritabanı yarat
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_db5_ipv6`(
	`ip_from` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`ip_to` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`country_code` CHAR(2),
	`country_name` VARCHAR(64),
	`region_name` VARCHAR(128),
	`city_name` VARCHAR(128),
	`latitude` DOUBLE,
	`longitude` DOUBLE,
	PRIMARY KEY (`ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Veritabanını İçe Aktar
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2LOCATION-LITE-DB5.IPV6.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_db5_ipv6`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Veritabanı yarat
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_db5_ipv6](
	[ip_from] char(39) NOT NULL,
	[ip_to] char(39) NOT NULL,
	[country_code] nvarchar(2) NOT NULL,
	[country_name] nvarchar(64) NOT NULL,
	[region_name] nvarchar(128) NOT NULL,
	[city_name] nvarchar(128) NOT NULL,
	[latitude] float NOT NULL,
	[longitude] float NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_db5_ipv6]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Veritabanını İçe Aktar
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_db5_ipv6]
FROM '{PATH TO IP2LOCATION-LITE-DB5.IPV6.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO DB5.FMT}'
)
GO

NOT: Aşağıdaki FMT kodunu kopyalamanız ve bilgisayarınızaDB5.FMT adında bir dosya olarak kaydetmeniz gerekecektir. FMT kodunun ilk satırı bcp'nin sürümünü gösterir. Lütfen sürümü yüklediğiniz MS-SQL'e göre değiştirin.

12.0
9
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 2 "\",\"" 3 country_code Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 64 "\",\"" 4 country_name Latin1_General_CI_AI,
6 SQLCHAR 0 128 "\",\"" 5 region_name Latin1_General_CI_AI,
7 SQLCHAR 0 128 "\",\"" 6 city_name Latin1_General_CI_AI,
8 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 7 latitude "",
9 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 8 longitude ""

Veritabanı yarat
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_db5_ipv6(
	ip_from decimal(39,0) NOT NULL,
	ip_to decimal(39,0) NOT NULL,
	country_code character(2) NOT NULL,
	country_name character varying(64) NOT NULL,
	region_name character varying(128) NOT NULL,
	city_name character varying(128) NOT NULL,
	latitude real NOT NULL,
	longitude real NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Veritabanını İçe Aktar
COPY ip2location_db5_ipv6 FROM 'IP2LOCATION-LITE-DB5.IPV6.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';
Veritabanını İçe Aktar
mongoimport -u USERNAME -p PASSWORD --authenticationDatabase admin --drop --db ip2location --collection ip2location_db5_ipv6 --type csv --file "IP2LOCATION-LITE-DB5.IPV6.CSV" --fields ip_from,ip_to,country_code,country_name,region_name,city_name,latitude,longitude

AMI ve Görüntüler

IP2Location, veritabanını kolayca kurmak için ücretsiz, önceden yapılandırılmış ve çalışmaya hazır bir AMI ve görüntüler sağlar.

Destek

LITE ürünlerimizle ilgili teknik soruları / yanıtları görüntülemek için lütfen Stack Overflow adresini ziyaret edin.

Lisans

Lütfen veritabanı lisanslaması için Genel Hüküm ve Koşullarını inceleyin.

IP2Location™ IP Adresi Coğrafi Konum Veritabanı

Ticari Sürümde, IP adresi aramasından çok daha fazlasını elde edeceksiniz:

  • Daha iyi veri doğruluğu
  • Güncel veri tabanına erişim
  • E-posta yoluyla ek destek düzeyi
Product Upgrade
Sign Up Pop Out

Geolocate Your Visitors Location

Enhance your applications with essential geolocation data by using our FREE databases.