IP2Location™ LITE IP-ASN Database

Giriş

ASN Database

Bu veritabanı, otonom sistemi ve sayıyı (ASN) belirlemek için bir referans sağlar. Otonom bir sistem (AS), yönlendirme politikasında tek bir idari varlık olarak bir veya daha fazla ağ operatörünün kontrolü altında bağlı İnternet Protokolü (IP) yönlendirme öneklerinin bir koleksiyonudur.

Bu verilerin kullanımından aşağıdaki şekilde bahsedilerek gerekli atıf ile kişisel veya ticari kullanım için ücretsizdir,

Let's explore this database which provides a valuable resource of geolocation data for free now!

Sign Up For Free

Özellikleri

IP adresini otonom sisteme (AS) ve otonom sistem numarasına (ASN) çevirir.

Şimdiki versiyonu June 2024
IPv4 Veritabanı Boyutu 44.14 MB (601,842 Satırlar)
IPv6 Veritabanı Boyutu 53.95 MB (464,432 Satırlar)
Dizi ASCII Metin Dosyası (CSV)

Veritabanı Alanları

İsim Soyisim Tür Açıklama
ip_from INT (10) / DECIMAL (39,0)†† İlk IP adresi ağ bloğunu gösterir.
ip_to INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Son IP adresi ağ bloğunu gösterir.
cidr VARCHAR(43) CIDR'deki IP adresi aralığı.
asn INT(10) Otonom sistem numarası (ASN).
as VARCHAR(256) Otonom sistem (AS) adı.

IPv4
†† IPv6

Veritabanı Kurulumu

Aşağıda hem IPv4 hem de IPv6 verileri için veri tabanını kurma adımları verilmiştir.

Veritabanı yarat
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_asn`(
	`ip_from` INT(10) UNSIGNED,
	`ip_to` INT(10) UNSIGNED,
	`cidr` VARCHAR(43),
	`asn` VARCHAR(10),
	`as` VARCHAR(256),
	PRIMARY KEY (`ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Veritabanını İçe Aktar
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2LOCATION-LITE-ASN.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_asn`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Veritabanı yarat
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_asn](
	[ip_from] bigint NOT NULL,
	[ip_to] bigint NOT NULL,
	[cidr] nvarchar(43) NOT NULL,
	[asn] nvarchar(10) NOT NULL,
	[as] nvarchar(256) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_asn]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Veritabanını İçe Aktar
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_asn]
FROM '{PATH TO IP2LOCATION-LITE-ASN.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO ASN.FMT}'
)
GO

NOT: Aşağıdaki FMT kodunu kopyalamanız ve bilgisayarınızaASN.FMT adında bir dosya olarak kaydetmeniz gerekecektir.

12.0
6
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 43 "\",\"" 3 cidr Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 10 "\",\"" 4 asn Latin1_General_CI_AI,
6 SQLCHAR 0 256 "\",\"" 5 as Latin1_General_CI_AI
Veritabanı yarat
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_asn(
	ip_from bigint NOT NULL,
	ip_to bigint NOT NULL,
	cidr character varying(43) NOT NULL,
	asn character varying(10) NOT NULL,
	as character varying(256) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Veritabanını İçe Aktar
COPY ip2location_asn FROM 'IP2LOCATION-LITE-ASN.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';
Veritabanı yarat
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_asn_ipv6`(
	`ip_from` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`ip_to` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`cidr` VARCHAR(43),
	`asn` VARCHAR(10),
	`as` VARCHAR(256),
	PRIMARY KEY (`ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Veritabanını İçe Aktar
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2LOCATION-LITE-ASN.IPV6.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_asn_ipv6`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Veritabanı yarat
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_asn_ipv6](
	[ip_from] char(39) NOT NULL,
	[ip_to] char(39) NOT NULL,
	[cidr] nvarchar(43) NOT NULL,
	[asn] nvarchar(10) NOT NULL,
	[as] nvarchar(256) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_asn_ipv6]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Veritabanını İçe Aktar
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_asn_ipv6]
FROM '{PATH TO IP2LOCATION-LITE-ASN.IPV6.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO ASN.FMT}'
)
GO

NOT: Aşağıdaki FMT kodunu kopyalamanız ve bilgisayarınızaASN.FMT adında bir dosya olarak kaydetmeniz gerekecektir. FMT kodunun ilk satırı bcp'nin sürümünü gösterir. Lütfen sürümü yüklediğiniz MS-SQL'e göre değiştirin.

12.0
6
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 43 "\",\"" 3 cidr Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 10 "\",\"" 4 asn Latin1_General_CI_AI,
6 SQLCHAR 0 256 "\",\"" 5 as Latin1_General_CI_AI
Veritabanı yarat
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_asn_ipv6(
	ip_from decimal(39,0) NOT NULL,
	ip_to decimal(39,0) NOT NULL,
	cidr character varying(43) NOT NULL,
	asn character varying(10) NOT NULL,
	as character varying(256) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Veritabanını İçe Aktar
COPY ip2location_asn_ipv6 FROM 'IP2LOCATION-LITE-ASN.IPV6.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';

Destek

LITE ürünlerimizle ilgili teknik soruları / yanıtları görüntülemek için lütfen Stack Overflow adresini ziyaret edin.

Lisans

Lütfen veritabanı lisanslaması için Genel Hüküm ve Koşullarını inceleyin.

IP2Location IP Adresi Coğrafi Konum Veritabanı

Ticari Sürümde, IP adresi aramasından çok daha fazlasını elde edeceksiniz:

  • Daha iyi veri doğruluğu
  • Güncel veri tabanına erişim
  • E-posta yoluyla ek destek düzeyi
Product Upgrade
Sign Up Pop Out

Geolocate Your Visitors Location

Enhance your applications with essential geolocation data by using our FREE databases.