IP2Location™ LITE IP-COUNTRY Database

Invoering

IP2Location LITE Database

Deze database biedt een oplossing om in een paar eenvoudige stappen voor elk IP-adres het land van herkomst te bepalen. Haal eerst het IP-adres op uit het netwerkprotocol of de variabele aan de serverzijde van de webserver. Vertaal vervolgens het IP-adres naar een IP-nummer in decimaal formaat om de databasequery te versnellen. Zoek ten slotte het IP-nummer van de IP2Location ™ -database omgekeerd op om de exacte geografische locatie te bepalen.

DeDB1.LITE editie is gelicentieerd onder Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Het is gratis voor persoonlijk of commercieel gebruik met attributie vereist door het gebruik van deze gegevens als volgt te vermelden:

Download de commerciële editie als u op zoek bent naar een hoge gegevensnauwkeurigheid, meer records en klantenondersteuning. Bezoek de productvergelijkingspagina voor meer informatie.

Creative Commons License

Kenmerken

Vertaalt IP-adres naar land.

Huidige versie June 2021
Database grootte 1.75 MB (114,091 Rows)
Array ASCII Text File (Comma Delimited) & Binary (BIN)

Databasevelden

Naam Type Omschrijving
ip_from INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Eerste IP-adres toont netblock.
ip_to INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Laatste IP-adres toont netblock.
country_code CHAR(2) Landcode van twee tekens op basis van ISO 3166.
country_name VARCHAR(64) Landnaam gebaseerd op ISO 3166.

IPv4
†† IPv6

Database instellen

Hieronder staan ​​de stappen om de database in te stellen voor zowel IPv4- als IPv6-gegevens.

Maak een database

CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_db1`(
	`ip_from` INT(10) UNSIGNED,
	`ip_to` INT(10) UNSIGNED,
	`country_code` CHAR(2),
	`country_name` VARCHAR(64),
	INDEX `idx_ip_from` (`ip_from`),
	INDEX `idx_ip_to` (`ip_to`),
	INDEX `idx_ip_from_to` (`ip_from`, `ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;

Database importeren

LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2LOCATION-LITE-DB1.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_db1`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;

Maak een database

CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_db1](
	[ip_from] bigint NOT NULL,
	[ip_to] bigint NOT NULL,
	[country_code] nvarchar(2) NOT NULL,
	[country_name] nvarchar(64) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_db1]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO

Database importeren

BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_db1]
FROM '{PATH TO IP2LOCATION-LITE-DB1.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO DB1.FMT}'
)
GO

OPMERKING: u moet de onderstaande FMT-code kopiëren en deze op uw computer opslaan als een bestand met de naamDB1.FMT.

12.0
5
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 2 "\",\"" 3 country_code Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 64 "\",\"" 4 country_name Latin1_General_CI_AI

Maak een database

CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_db1(
	ip_from bigint NOT NULL,
	ip_to bigint NOT NULL,
	country_code character(2) NOT NULL,
	country_name character varying(64) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);

Database importeren

COPY ip2location_db1 FROM 'IP2LOCATION-LITE-DB1.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';

Maak een database

CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_db1_ipv6`(
	`ip_from` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`ip_to` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`country_code` CHAR(2),
	`country_name` VARCHAR(64),
	INDEX `idx_ip_from` (`ip_from`),
	INDEX `idx_ip_to` (`ip_to`),
	INDEX `idx_ip_from_to` (`ip_from`, `ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;

Database importeren

LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2LOCATION-LITE-DB1.IPV6.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_db1_ipv6`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;

Maak een database

CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_db1_ipv6](
	[ip_from] char(39) NOT NULL,
	[ip_to] char(39) NOT NULL,
	[country_code] nvarchar(2) NOT NULL,
	[country_name] nvarchar(64) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_db1_ipv6]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO

Database importeren

BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_db1_ipv6]
FROM '{PATH TO IP2LOCATION-LITE-DB1.IPV6.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO DB1.FMT}'
)
GO

OPMERKING: u moet de onderstaande FMT-code kopiëren en deze op uw computer opslaan als een bestand met de naamDB1.FMT. De eerste regel van de FMT-code geeft de versie van bcp aan. Wijzig de versie volgens uw geïnstalleerde MS-SQL.

12.0
5
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 2 "\",\"" 3 country_code Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 64 "\",\"" 4 country_name Latin1_General_CI_AI

Maak een database

CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_db1_ipv6(
	ip_from decimal(39,0) NOT NULL,
	ip_to decimal(39,0) NOT NULL,
	country_code character(2) NOT NULL,
	country_name character varying(64) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);

Database importeren

COPY ip2location_db1_ipv6 FROM 'IP2LOCATION-LITE-DB1.IPV6.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';

AMI & afbeeldingen

IP2Location biedt een gratis, vooraf geconfigureerde en gebruiksklare AMI en afbeeldingen om de database eenvoudig op te zetten.

Ondersteuning

Ga naar Stack Overflow om de technische vragen / antwoorden over onze LITE-producten te bekijken.

Licentie

Raadpleeg de algemene voorwaarden voor de databaselicenties.

IP2Location™ IP-adres Geolocatiedatabase

In de Commercial Edition krijgt u veel meer dan alleen het opzoeken van IP-adressen:

  • Betere gegevensnauwkeurigheid
  • Toegang tot up-to-date database
  • Extra ondersteuning via e-mail
Product Upgrade