IP2Location™ LITE IP-COUNTRY-REGION-CITY Database

Úvod

IP2Location LITE Database

Tato databáze poskytuje řešení pro určení země, regionu nebo státu a města původu pro libovolnou adresu IP v několika jednoduchých krocích. Nejprve načtěte adresu IP ze síťového protokolu nebo proměnné na serveru na webovém serveru. Dále přeložit adresu IP na číslo IP v desítkovém formátu, aby se urychlil databázový dotaz. Nakonec zpětné vyhledání čísla IP z databáze IP2Location ™, abyste přesně určili přesnou geografickou polohu.

Je zdarma pro osobní nebo komerční použití s ​​uvedením zdroje požadovaným uvedením použití těchto údajů následujícím způsobem,

Získejte komerční vydání, pokud hledáte vysokou přesnost dat, více záznamů a zákaznickou podporu. Další informace najdete na stránce porovnání produktů.

Let's explore this database which provides a valuable resource of geolocation data for free now!

Sign Up For Free

Funkce

Přeloží IP adresu do země, regionu nebo státu a města.

Současná verze June 2024
Další aktualizace July 2024
IPv4 Velikost databáze BIN: 46.35 MB
CSV: 209.15 MB (2,955,992 Řádky)
IPv6 Velikost databáze BIN: 98.38 MB
CSV: 480.67 MB (4,882,556 Řádky)
Pole Binární (BIN)
Textový soubor ASCII (CSV)

Pole databáze

název Typ Popis
ip_from INT (10) / DECIMAL (39,0)†† První IP adresa ukazuje netblock.
ip_to INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Poslední IP adresa ukazuje netblock.
country_code CHAR(2) Dvoumístný kód země podle ISO 3166.
country_name VARCHAR(64) Název země podle ISO 3166.
region_name VARCHAR(128) Název regionu nebo státu.
city_name VARCHAR(128) Jméno města.

IPv4
†† IPv6
††† Latitude and Longitude are often near the center of population. These values are not precise and should not be used to identify a particular address or household.

Nastavení databáze

Níže jsou uvedeny kroky k nastavení databáze pro data IPv4 i IPv6.

Vytvořit databázi
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_db3`(
	`ip_from` INT(10) UNSIGNED,
	`ip_to` INT(10) UNSIGNED,
	`country_code` CHAR(2),
	`country_name` VARCHAR(64),
	`region_name` VARCHAR(128),
	`city_name` VARCHAR(128),
	PRIMARY KEY (`ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Import databáze
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2LOCATION-LITE-DB3.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_db3`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Vytvořit databázi
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_db3](
	[ip_from] bigint NOT NULL,
	[ip_to] bigint NOT NULL,
	[country_code] nvarchar(2) NOT NULL,
	[country_name] nvarchar(64) NOT NULL,
	[region_name] nvarchar(128) NOT NULL,
	[city_name] nvarchar(128) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_db3]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Import databáze
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_db3]
FROM '{PATH TO IP2LOCATION-LITE-DB3.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO DB3.FMT}'
)
GO

POZNÁMKA: Níže budete muset zkopírovat kód FMT a uložit jej jako soubor s názvemDB3.FMT ve vašem počítači.

12.0
7
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 2 "\",\"" 3 country_code Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 64 "\",\"" 4 country_name Latin1_General_CI_AI,
6 SQLCHAR 0 128 "\",\"" 5 region_name Latin1_General_CI_AI,
7 SQLCHAR 0 128 "\",\"" 6 city_name Latin1_General_CI_AI

Vytvořit databázi
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_db3(
	ip_from bigint NOT NULL,
	ip_to bigint NOT NULL,
	country_code character(2) NOT NULL,
	country_name character varying(64) NOT NULL,
	region_name character varying(128) NOT NULL,
	city_name character varying(128) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Import databáze
COPY ip2location_db3 FROM 'IP2LOCATION-LITE-DB3.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';
Import databáze
mongoimport -u USERNAME -p PASSWORD --authenticationDatabase admin --drop --db ip2location --collection ip2location_db3 --type csv --file "IP2LOCATION-LITE-DB3.CSV" --fields ip_from,ip_to,country_code,country_name,region_name,city_name
Vytvořit databázi
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_db3_ipv6`(
	`ip_from` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`ip_to` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`country_code` CHAR(2),
	`country_name` VARCHAR(64),
	`region_name` VARCHAR(128),
	`city_name` VARCHAR(128),
	PRIMARY KEY (`ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Import databáze
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2LOCATION-LITE-DB3.IPV6.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_db3_ipv6`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Vytvořit databázi
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_db3_ipv6](
	[ip_from] char(39) NOT NULL,
	[ip_to] char(39) NOT NULL,
	[country_code] nvarchar(2) NOT NULL,
	[country_name] nvarchar(64) NOT NULL,
	[region_name] nvarchar(128) NOT NULL,
	[city_name] nvarchar(128) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_db3_ipv6]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Import databáze
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_db3_ipv6]
FROM '{PATH TO IP2LOCATION-LITE-DB3.IPV6.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO DB3.FMT}'
)
GO

POZNÁMKA: Níže budete muset zkopírovat kód FMT a uložit jej jako soubor s názvemDB3.FMT ve vašem počítači. První řádek kódu FMT označuje verzi bcp. Změňte prosím verzi podle nainstalovaného MS-SQL.

12.0
7
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 2 "\",\"" 3 country_code Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 64 "\",\"" 4 country_name Latin1_General_CI_AI,
6 SQLCHAR 0 128 "\",\"" 5 region_name Latin1_General_CI_AI,
7 SQLCHAR 0 128 "\",\"" 6 city_name Latin1_General_CI_AI

Vytvořit databázi
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_db3_ipv6(
	ip_from decimal(39,0) NOT NULL,
	ip_to decimal(39,0) NOT NULL,
	country_code character(2) NOT NULL,
	country_name character varying(64) NOT NULL,
	region_name character varying(128) NOT NULL,
	city_name character varying(128) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Import databáze
COPY ip2location_db3_ipv6 FROM 'IP2LOCATION-LITE-DB3.IPV6.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';
Import databáze
mongoimport -u USERNAME -p PASSWORD --authenticationDatabase admin --drop --db ip2location --collection ip2location_db3_ipv6 --type csv --file "IP2LOCATION-LITE-DB3.IPV6.CSV" --fields ip_from,ip_to,country_code,country_name,region_name,city_name

AMI a obrázky

IP2Location poskytuje bezplatné, předkonfigurované a připravené ke spuštění AMI a obrázků pro snadné nastavení databáze.

Podpěra, podpora

Navštivte přetečení zásobníku, abyste si prohlédli technické otázky / odpovědi týkající se našich produktů LITE.

Licence

Přečtěte si Všeobecné podmínky pro licencování databáze.

IP2Location™ Geolokační databáze IP adres

V komerční verzi získáte mnohem víc než jen vyhledávání IP adres:

  • Lepší přesnost dat
  • Přístup k aktuální databázi
  • Další úroveň podpory prostřednictvím e-mailu
Product Upgrade
Sign Up Pop Out

Geolocate Your Visitors Location

Enhance your applications with essential geolocation data by using our FREE databases.