IP2Location™ LITE IP-COUNTRY Database

Introduktion

IP2Location LITE Database

Denne database giver en løsning til at bestemme oprindelseslandet for enhver IP-adresse i et par enkle trin. Først skal du hente IP-adressen fra netværksprotokollen eller webserverens variabel. Derefter skal du oversætte IP-adressen til et IP-nummer i decimalformat for at fremskynde databaseforespørgslen. Til sidst skal du slå IP-nummeret op fra IP2Location ™ -databasen for at finde den nøjagtige geografiske placering.

DB1.LITE-udgaven er licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Det er gratis til personlig eller kommerciel brug med tilskrivning krævet ved at nævne brugen af ​​disse data som følger,

kommercielle udgave, hvis du leder efter høj datanøjagtighed, flere poster og kundesupport. Besøg produktsammenligningssiden for mere information.

Creative Commons License

Funktioner

Oversætter IP-adresse til land.

Nuværende version June 2021
Databasestørrelse 1.75 MB (114,091 Rows)
Array ASCII Text File (Comma Delimited) & Binary (BIN)

Databasefelter

Navn Type Beskrivelse
ip_from INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Første IP-adresse viser netblock.
ip_to INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Sidste IP-adresse viser netblock.
country_code CHAR(2) Landekode med to tegn baseret på ISO 3166.
country_name VARCHAR(64) Landsnavn baseret på ISO 3166.

IPv4
†† IPv6

Databaseopsætning

Nedenfor er trinene til opsætning af databasen til både IPv4- og IPv6-data.

Opret database

CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_db1`(
	`ip_from` INT(10) UNSIGNED,
	`ip_to` INT(10) UNSIGNED,
	`country_code` CHAR(2),
	`country_name` VARCHAR(64),
	INDEX `idx_ip_from` (`ip_from`),
	INDEX `idx_ip_to` (`ip_to`),
	INDEX `idx_ip_from_to` (`ip_from`, `ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;

Importér database

LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2LOCATION-LITE-DB1.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_db1`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;

Opret database

CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_db1](
	[ip_from] bigint NOT NULL,
	[ip_to] bigint NOT NULL,
	[country_code] nvarchar(2) NOT NULL,
	[country_name] nvarchar(64) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_db1]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO

Importér database

BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_db1]
FROM '{PATH TO IP2LOCATION-LITE-DB1.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO DB1.FMT}'
)
GO

BEMÆRK: Du bliver nødt til at kopiere FMT-koden nedenfor og gemme den som en fil med navnetDB1.FMT på din computer.

12.0
5
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 2 "\",\"" 3 country_code Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 64 "\",\"" 4 country_name Latin1_General_CI_AI

Opret database

CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_db1(
	ip_from bigint NOT NULL,
	ip_to bigint NOT NULL,
	country_code character(2) NOT NULL,
	country_name character varying(64) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);

Importér database

COPY ip2location_db1 FROM 'IP2LOCATION-LITE-DB1.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';

Opret database

CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_db1_ipv6`(
	`ip_from` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`ip_to` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`country_code` CHAR(2),
	`country_name` VARCHAR(64),
	INDEX `idx_ip_from` (`ip_from`),
	INDEX `idx_ip_to` (`ip_to`),
	INDEX `idx_ip_from_to` (`ip_from`, `ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;

Importér database

LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2LOCATION-LITE-DB1.IPV6.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_db1_ipv6`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;

Opret database

CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_db1_ipv6](
	[ip_from] char(39) NOT NULL,
	[ip_to] char(39) NOT NULL,
	[country_code] nvarchar(2) NOT NULL,
	[country_name] nvarchar(64) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_db1_ipv6]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO

Importér database

BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_db1_ipv6]
FROM '{PATH TO IP2LOCATION-LITE-DB1.IPV6.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO DB1.FMT}'
)
GO

BEMÆRK: Du bliver nødt til at kopiere FMT-koden nedenfor og gemme den som en fil med navnetDB1.FMT på din computer. Den første linje i FMT-koden angiver versionen af ​​bcp. Skift versionen i henhold til din MS-SQL installeret.

12.0
5
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 2 "\",\"" 3 country_code Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 64 "\",\"" 4 country_name Latin1_General_CI_AI

Opret database

CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_db1_ipv6(
	ip_from decimal(39,0) NOT NULL,
	ip_to decimal(39,0) NOT NULL,
	country_code character(2) NOT NULL,
	country_name character varying(64) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);

Importér database

COPY ip2location_db1_ipv6 FROM 'IP2LOCATION-LITE-DB1.IPV6.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';

AMI & billeder

IP2Location giver en gratis, forudkonfigureret og klar til at køre AMI og billeder, der let kan opsætte databasen.

Support

Besøg Stack Overflow for at se de tekniske spørgsmål / svar om vores LITE-produkter.

Licens

Gennemse generelle vilkår og betingelser for databaselicenser.

IP2Location™ IP-adresse Geolocation Database

I Commercial Edition får du meget mere end bare IP-adresseopslag:

  • Bedre datanøjagtighed
  • Adgang til opdateret database
  • Yderligere supportniveau via e-mail
Product Upgrade