IP2Location™ LITE IP-COUNTRY Database

Sissejuhatus

IP2Location LITE Database

See andmebaas pakub lahenduse mõne lihtsa sammuga mis tahes IP-aadressi päritoluriigi määramiseks. Esmalt hankige IP-aadress veebiserveri võrguprotokollist või serveripoolsest muutujast. Järgmisena tõlkige andmebaasi päringu kiirendamiseks IP-aadress kümnendvormingus IP-numbriks. Lõpuks otsige IP2-number andmebaasist IP2 tagasi, et täpset geograafilist asukohta tuvastada.

See on tasuta isiklikuks või äriliseks kasutamiseks, mille omistamiseks on vaja mainida nende andmete kasutamist järgmiselt,

Kui soovite suurt andmete täpsust, rohkem kirjeid ja kliendituge, hankige kommertsväljaanne. Lisateabe saamiseks külastage toodete võrdluslehte.

Creative Commons License

Funktsioonid

Tõlgib IP-aadressi riigiks.

Praegune versioon October 2021
Andmebaasi suurus 1.75 MB (113,757 Ridad)
Massiiv Binaarne (BIN)
ASCII tekstifail (CSV)

Andmebaasiväljad

Nimi Tüüp Kirjeldus
ip_from INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Esimene IP-aadress näitab võrgu blokeerimist.
ip_to INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Viimane IP-aadress näitab võrgu blokeerimist.
country_code CHAR(2) Kahekohaline riigikood, mis põhineb ISO 3166-l.
country_name VARCHAR(64) Riigi nimi põhineb ISO 3166-l.

IPv4
†† IPv6

Andmebaasi seadistamine

Allpool on toodud sammud andmebaasi seadistamiseks nii IPv4 kui ka IPv6 andmete jaoks.

Loo andmebaas
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_db1`(
	`ip_from` INT(10) UNSIGNED,
	`ip_to` INT(10) UNSIGNED,
	`country_code` CHAR(2),
	`country_name` VARCHAR(64),
	INDEX `idx_ip_from` (`ip_from`),
	INDEX `idx_ip_to` (`ip_to`),
	INDEX `idx_ip_from_to` (`ip_from`, `ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Impordi andmebaas
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2LOCATION-LITE-DB1.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_db1`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Loo andmebaas
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_db1](
	[ip_from] bigint NOT NULL,
	[ip_to] bigint NOT NULL,
	[country_code] nvarchar(2) NOT NULL,
	[country_name] nvarchar(64) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_db1]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Impordi andmebaas
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_db1]
FROM '{PATH TO IP2LOCATION-LITE-DB1.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO DB1.FMT}'
)
GO

MÄRKUS. Peate kopeerima alloleva FMT-koodi ja salvestama selle arvutisse failina nimegaDB1.FMT.

12.0
5
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 2 "\",\"" 3 country_code Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 64 "\",\"" 4 country_name Latin1_General_CI_AI

Loo andmebaas
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_db1(
	ip_from bigint NOT NULL,
	ip_to bigint NOT NULL,
	country_code character(2) NOT NULL,
	country_name character varying(64) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Impordi andmebaas
COPY ip2location_db1 FROM 'IP2LOCATION-LITE-DB1.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';
Impordi andmebaas
mongoimport -u USERNAME -p PASSWORD --authenticationDatabase admin --drop --db ip2location --collection ip2location_db1 --type csv --file "IP2LOCATION-LITE-DB1.CSV" --fields ip_from,ip_to,country_code,country_name
Loo andmebaas
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_db1_ipv6`(
	`ip_from` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`ip_to` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`country_code` CHAR(2),
	`country_name` VARCHAR(64),
	INDEX `idx_ip_from` (`ip_from`),
	INDEX `idx_ip_to` (`ip_to`),
	INDEX `idx_ip_from_to` (`ip_from`, `ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Impordi andmebaas
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2LOCATION-LITE-DB1.IPV6.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_db1_ipv6`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Loo andmebaas
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_db1_ipv6](
	[ip_from] char(39) NOT NULL,
	[ip_to] char(39) NOT NULL,
	[country_code] nvarchar(2) NOT NULL,
	[country_name] nvarchar(64) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_db1_ipv6]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Impordi andmebaas
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_db1_ipv6]
FROM '{PATH TO IP2LOCATION-LITE-DB1.IPV6.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO DB1.FMT}'
)
GO

MÄRKUS. Peate kopeerima alloleva FMT-koodi ja salvestama selle arvutisse failina nimegaDB1.FMT. FMT-koodi esimene rida tähistab bcp versiooni. Palun muutke versiooni vastavalt teie installitud MS-SQL-ile.

12.0
5
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 2 "\",\"" 3 country_code Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 64 "\",\"" 4 country_name Latin1_General_CI_AI

Loo andmebaas
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_db1_ipv6(
	ip_from decimal(39,0) NOT NULL,
	ip_to decimal(39,0) NOT NULL,
	country_code character(2) NOT NULL,
	country_name character varying(64) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Impordi andmebaas
COPY ip2location_db1_ipv6 FROM 'IP2LOCATION-LITE-DB1.IPV6.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';
Impordi andmebaas
mongoimport -u USERNAME -p PASSWORD --authenticationDatabase admin --drop --db ip2location --collection ip2location_db1_ipv6 --type csv --file "IP2LOCATION-LITE-DB1.IPV6.CSV" --fields ip_from,ip_to,country_code,country_name

AMI ja pildid

IP2Location pakub tasuta, eelkonfigureeritud ja töövalmis AMI-d ja pilte andmebaasi hõlpsaks seadistamiseks.

Toetus

Meie LITE toodete tehniliste küsimuste / vastuste vaatamiseks külastage Stack Overflow.

Litsents

Andmebaasi litsentsimise kohta lugege üldtingimusi.

IP2Location™ IP-aadressi geograafilise asukoha andmebaas

Commercial Editionis saate palju enamat kui lihtsalt IP-aadresside otsimine:

  • Parem andmete täpsus
  • Juurdepääs ajakohasele andmebaasile
  • Täiendav tugi e-posti teel
Product Upgrade