IP2Location™ LITE IP-ASN Database

Sissejuhatus

ASN Database

See andmebaas pakub viidet autonoomse süsteemi ja numbri (ASN) määramiseks. Autonoomne süsteem (AS) on ühendatud Interneti-protokolli (IP) marsruutimise eesliidete kogu, mis on marsruutimispoliitikas ühe haldusüksusena ühe või mitme võrguoperaatori kontrolli all.

See on tasuta isiklikuks või äriliseks kasutamiseks, mille omistamiseks on vaja mainida nende andmete kasutamist järgmiselt,

Let's explore this database which provides a valuable resource of geolocation data for free now!

Sign Up For Free

Funktsioonid

Tõlgib IP-aadressi autonoomseks süsteemiks (AS) ja autonoomse süsteemi numbriks (ASN).

Praegune versioon May 2024
IPv4 Andmebaasi suurus 44 MB (600,545 Ridad)
IPv6 Andmebaasi suurus 53.82 MB (463,232 Ridad)
Massiiv ASCII tekstifail (CSV)

Andmebaasiväljad

Nimi Tüüp Kirjeldus
ip_from INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Esimene IP-aadress näitab võrgu blokeerimist.
ip_to INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Viimane IP-aadress näitab võrgu blokeerimist.
cidr VARCHAR(43) IP-aadressivahemik CIDR-is.
asn INT(10) Autonoomse süsteemi number (ASN).
as VARCHAR(256) Autonoomse süsteemi (AS) nimi.

IPv4
†† IPv6

Andmebaasi seadistamine

Allpool on toodud sammud andmebaasi seadistamiseks nii IPv4 kui ka IPv6 andmete jaoks.

Loo andmebaas
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_asn`(
	`ip_from` INT(10) UNSIGNED,
	`ip_to` INT(10) UNSIGNED,
	`cidr` VARCHAR(43),
	`asn` VARCHAR(10),
	`as` VARCHAR(256),
	PRIMARY KEY (`ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Impordi andmebaas
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2LOCATION-LITE-ASN.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_asn`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Loo andmebaas
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_asn](
	[ip_from] bigint NOT NULL,
	[ip_to] bigint NOT NULL,
	[cidr] nvarchar(43) NOT NULL,
	[asn] nvarchar(10) NOT NULL,
	[as] nvarchar(256) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_asn]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Impordi andmebaas
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_asn]
FROM '{PATH TO IP2LOCATION-LITE-ASN.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO ASN.FMT}'
)
GO

MÄRKUS. Peate kopeerima alloleva FMT-koodi ja salvestama selle arvutisse failina nimegaASN.FMT.

12.0
6
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 43 "\",\"" 3 cidr Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 10 "\",\"" 4 asn Latin1_General_CI_AI,
6 SQLCHAR 0 256 "\",\"" 5 as Latin1_General_CI_AI
Loo andmebaas
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_asn(
	ip_from bigint NOT NULL,
	ip_to bigint NOT NULL,
	cidr character varying(43) NOT NULL,
	asn character varying(10) NOT NULL,
	as character varying(256) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Impordi andmebaas
COPY ip2location_asn FROM 'IP2LOCATION-LITE-ASN.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';
Loo andmebaas
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_asn_ipv6`(
	`ip_from` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`ip_to` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`cidr` VARCHAR(43),
	`asn` VARCHAR(10),
	`as` VARCHAR(256),
	PRIMARY KEY (`ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Impordi andmebaas
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2LOCATION-LITE-ASN.IPV6.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_asn_ipv6`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Loo andmebaas
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_asn_ipv6](
	[ip_from] char(39) NOT NULL,
	[ip_to] char(39) NOT NULL,
	[cidr] nvarchar(43) NOT NULL,
	[asn] nvarchar(10) NOT NULL,
	[as] nvarchar(256) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_asn_ipv6]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Impordi andmebaas
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_asn_ipv6]
FROM '{PATH TO IP2LOCATION-LITE-ASN.IPV6.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO ASN.FMT}'
)
GO

MÄRKUS. Peate kopeerima alloleva FMT-koodi ja salvestama selle arvutisse failina nimegaASN.FMT. FMT-koodi esimene rida tähistab bcp versiooni. Palun muutke versiooni vastavalt teie installitud MS-SQL-ile.

12.0
6
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 43 "\",\"" 3 cidr Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 10 "\",\"" 4 asn Latin1_General_CI_AI,
6 SQLCHAR 0 256 "\",\"" 5 as Latin1_General_CI_AI
Loo andmebaas
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_asn_ipv6(
	ip_from decimal(39,0) NOT NULL,
	ip_to decimal(39,0) NOT NULL,
	cidr character varying(43) NOT NULL,
	asn character varying(10) NOT NULL,
	as character varying(256) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Impordi andmebaas
COPY ip2location_asn_ipv6 FROM 'IP2LOCATION-LITE-ASN.IPV6.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';

Toetus

Meie LITE toodete tehniliste küsimuste / vastuste vaatamiseks külastage Stack Overflow.

Litsents

Andmebaasi litsentsimise kohta lugege üldtingimusi.

IP2Location IP-aadressi geograafilise asukoha andmebaas

Commercial Editionis saate palju enamat kui lihtsalt IP-aadresside otsimine:

  • Parem andmete täpsus
  • Juurdepääs ajakohasele andmebaasile
  • Täiendav tugi e-posti teel
Product Upgrade
Sign Up Pop Out

Geolocate Your Visitors Location

Enhance your applications with essential geolocation data by using our FREE databases.