IP2Location™ LITE IP-COUNTRY Database

Introduktion

IP2Location LITE Database

Creative Commons License

Denne database giver en løsning til at bestemme oprindelseslandet for enhver IP-adresse i et par enkle trin. Først skal du hente IP-adressen fra netværksprotokollen eller webserverens variabel. Derefter skal du oversætte IP-adressen til et IP-nummer i decimalformat for at fremskynde databaseforespørgslen. Til sidst skal du slå IP-nummeret op fra IP2Location ™ -databasen for at finde den nøjagtige geografiske placering.

Det er gratis til personlig eller kommerciel brug med tilskrivning krævet ved at nævne brugen af ​​disse data som følger,

kommercielle udgave, hvis du leder efter høj datanøjagtighed, flere poster og kundesupport. Besøg produktsammenligningssiden for mere information.

Let's explore this database which provides a valuable resource of geolocation data for free now!

Sign Up For Free

Funktioner

Oversætter IP-adresse til land.

Nuværende version July 2024
Næste opdatering August 2024
IPv4 Databasestørrelse BIN: 2.41 MB
CSV: 11.7 MB (249,332 Rækker)
IPv6 Databasestørrelse BIN: 9.37 MB
CSV: 47.49 MB (588,396 Rækker)
Array Binær (BIN)
ASCII-tekstfil (CSV)

Databasefelter

Navn Type Beskrivelse
ip_from INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Første IP-adresse viser netblock.
ip_to INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Sidste IP-adresse viser netblock.
country_code CHAR(2) Landekode med to tegn baseret på ISO 3166.
country_name VARCHAR(64) Landsnavn baseret på ISO 3166.

IPv4
†† IPv6
††† Latitude and Longitude are often near the center of population. These values are not precise and should not be used to identify a particular address or household.

Databaseopsætning

Nedenfor er trinene til opsætning af databasen til både IPv4- og IPv6-data.

Opret database
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_db1`(
	`ip_from` INT(10) UNSIGNED,
	`ip_to` INT(10) UNSIGNED,
	`country_code` CHAR(2),
	`country_name` VARCHAR(64),
	PRIMARY KEY (`ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Importér database
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2LOCATION-LITE-DB1.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_db1`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Opret database
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_db1](
	[ip_from] bigint NOT NULL,
	[ip_to] bigint NOT NULL,
	[country_code] nvarchar(2) NOT NULL,
	[country_name] nvarchar(64) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_db1]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Importér database
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_db1]
FROM '{PATH TO IP2LOCATION-LITE-DB1.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO DB1.FMT}'
)
GO

BEMÆRK: Du bliver nødt til at kopiere FMT-koden nedenfor og gemme den som en fil med navnetDB1.FMT på din computer.

12.0
5
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 2 "\",\"" 3 country_code Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 64 "\",\"" 4 country_name Latin1_General_CI_AI

Opret database
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_db1(
	ip_from bigint NOT NULL,
	ip_to bigint NOT NULL,
	country_code character(2) NOT NULL,
	country_name character varying(64) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Importér database
COPY ip2location_db1 FROM 'IP2LOCATION-LITE-DB1.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';
Importér database
mongoimport -u USERNAME -p PASSWORD --authenticationDatabase admin --drop --db ip2location --collection ip2location_db1 --type csv --file "IP2LOCATION-LITE-DB1.CSV" --fields ip_from,ip_to,country_code,country_name
Opret database
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_db1_ipv6`(
	`ip_from` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`ip_to` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`country_code` CHAR(2),
	`country_name` VARCHAR(64),
	PRIMARY KEY (`ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Importér database
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2LOCATION-LITE-DB1.IPV6.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_db1_ipv6`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Opret database
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_db1_ipv6](
	[ip_from] char(39) NOT NULL,
	[ip_to] char(39) NOT NULL,
	[country_code] nvarchar(2) NOT NULL,
	[country_name] nvarchar(64) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_db1_ipv6]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Importér database
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_db1_ipv6]
FROM '{PATH TO IP2LOCATION-LITE-DB1.IPV6.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO DB1.FMT}'
)
GO

BEMÆRK: Du bliver nødt til at kopiere FMT-koden nedenfor og gemme den som en fil med navnetDB1.FMT på din computer. Den første linje i FMT-koden angiver versionen af ​​bcp. Skift versionen i henhold til din MS-SQL installeret.

12.0
5
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 2 "\",\"" 3 country_code Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 64 "\",\"" 4 country_name Latin1_General_CI_AI

Opret database
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_db1_ipv6(
	ip_from decimal(39,0) NOT NULL,
	ip_to decimal(39,0) NOT NULL,
	country_code character(2) NOT NULL,
	country_name character varying(64) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Importér database
COPY ip2location_db1_ipv6 FROM 'IP2LOCATION-LITE-DB1.IPV6.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';
Importér database
mongoimport -u USERNAME -p PASSWORD --authenticationDatabase admin --drop --db ip2location --collection ip2location_db1_ipv6 --type csv --file "IP2LOCATION-LITE-DB1.IPV6.CSV" --fields ip_from,ip_to,country_code,country_name

AMI & billeder

IP2Location giver en gratis, forudkonfigureret og klar til at køre AMI og billeder, der let kan opsætte databasen.

Support

Besøg Stack Overflow for at se de tekniske spørgsmål / svar om vores LITE-produkter.

Licens

Gennemse generelle vilkår og betingelser for databaselicenser.

IP2Location™ IP-adresse Geolocation Database

I Commercial Edition får du meget mere end bare IP-adresseopslag:

  • Bedre datanøjagtighed
  • Adgang til opdateret database
  • Yderligere supportniveau via e-mail
Product Upgrade
Sign Up Pop Out

Geolocate Your Visitors Location

Enhance your applications with essential geolocation data by using our FREE databases.