IP2Proxy™ LITE IP-COUNTRY Database

Úvod

IP2Proxy Database

Tato databáze obsahuje IP adresy, které se používají jako otevřené proxy (PUB). Databáze obsahuje záznamy o zemi pro všechny veřejné adresy IPv4 a IPv6. Komerční edice zahrnuje virtuální privátní sítě (VPN), otevřené proxy (PUB), webové proxy, ukončení Tor, datová centra a webhostingové rozsahy (DCH), roboty vyhledávačů (SES), rezidenční proxy (RES ), sítě pro ochranu soukromí spotřebitelů (CPN) a podnikové privátní sítě (EPN).

Anonymní proxy servery jsou zprostředkující servery určené ke skrytí skutečné identity nebo IP adresy žadatele. Studie zjistily, že velký počet anonymních uživatelů proxy je obecně odpovědný za online podvody s kreditními kartami, spamování fór a blogů.

Databáze IP2Proxy je založena na proprietárním detekčním algoritmu paralelně s detekcí anonymních otevřených proxy serverů v reálném čase, které se aktivně používají. Každých 24 hodin generujeme aktuální seznam anonymních proxy IP adres. Weboví vývojáři mohou automatizovat stahování jednou denně z našeho serveru a importovat seznam anonymních adres IP na server pomocí stahovacích skriptů. Pokud dáváte přednost hostované službě, můžete získat IP2Proxy ™ webovou službu.

Je zdarma pro osobní nebo komerční použití s ​​uvedením zdroje požadovaným uvedením použití těchto údajů následujícím způsobem,

Získejte komerční vydání, pokud hledáte vysokou přesnost dat, více záznamů a zákaznickou podporu. Další informace najdete na stránce porovnání produktů.

Let's explore this database which provides a valuable resource of proxy data for free now!

Sign Up For Free

Funkce

Seznam IP adres použitých jako otevřené servery proxy (PUB). Každý záznam se skládá z kódu země a názvu země. Upgradujte prosím na komerční databázi IP2Proxy pro IP adresy VPN, webových serverů proxy, výjezdů Tor, datových center (DCH) a robotů vyhledávacích strojů (SES).

Současná verze 19 June 2024
Další aktualizace July 2024
IPv4 Database Size CSV: 45.16 MB (959,577 Rows)
IPv6 Database Size CSV: 55.46 MB (964,869 Rows)
IPv4 + IPv6 Binary Size BIN: 90.17 MB
Pole Binární (BIN)
Textový soubor ASCII (CSV)

Pole databáze

název Typ Popis
ip_from INT (10) / DECIMAL (39,0)†† První IP adresa ukazuje netblock.
ip_to INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Poslední IP adresa ukazuje netblock.
country_code CHAR(2) Dvoumístný kód země podle ISO 3166.
country_name VARCHAR(64) Název země podle ISO 3166.

IPv4
†† IPv6

Nastavení databáze

Níže jsou uvedeny kroky k nastavení databáze pro data IPv4 i IPv6.

Vytvořit databázi
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_px1`(
	`ip_from` INT(10) UNSIGNED,
	`ip_to` INT(10) UNSIGNED,
	`country_code` CHAR(2),
	`country_name` VARCHAR(64),
	PRIMARY KEY (`ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Import databáze
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2PROXY-LITE-PX1.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_px1`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Vytvořit databázi
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_px1](
	[ip_from] bigint NOT NULL,
	[ip_to] bigint NOT NULL,
	[country_code] nvarchar(2) NOT NULL,
	[country_name] nvarchar(64) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_px1]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Import databáze
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_px1]
FROM '{PATH TO IP2PROXY-LITE-PX1.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO PX1.FMT}'
)
GO

POZNÁMKA: Níže budete muset zkopírovat kód FMT a uložit jej jako soubor s názvemPX1.FMT ve vašem počítači.

12.0
5
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 2 "\",\"" 3 country_code Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 64 "\",\"" 4 country_name Latin1_General_CI_AI

Vytvořit databázi
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_px1(
	ip_from bigint NOT NULL,
	ip_to bigint NOT NULL,
	country_code character(2) NOT NULL,
	country_name character varying(64) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Import databáze
COPY ip2location_px1 FROM 'IP2PROXY-LITE-PX1.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';
Import databáze
mongoimport -u USERNAME -p PASSWORD --authenticationDatabase admin --drop --db ip2location --collection ip2location_px1_ipv6 --type csv --file "IP2PROXY-LITE-PX1.CSV" --fields ip_from,ip_to,country_code,country_name
Vytvořit databázi
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_px1_ipv6`(
	`ip_from` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`ip_to` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`country_code` CHAR(2),
	`country_name` VARCHAR(64),
	PRIMARY KEY (`ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Import databáze
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2PROXY-LITE-PX1.IPV6.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_px1_ipv6`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Vytvořit databázi
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_px1_ipv6](
	[ip_from] char(39) NOT NULL,
	[ip_to] char(39) NOT NULL,
	[country_code] nvarchar(2) NOT NULL,
	[country_name] nvarchar(64) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_px1_ipv6]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Import databáze
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_px1_ipv6]
FROM '{PATH TO IP2PROXY-LITE-PX1.IPV6.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO PX1.FMT}'
)
GO

POZNÁMKA: Níže budete muset zkopírovat kód FMT a uložit jej jako soubor s názvemPX1.FMT ve vašem počítači. První řádek kódu FMT označuje verzi bcp. Změňte prosím verzi podle nainstalovaného MS-SQL.

12.0
5
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 2 "\",\"" 3 country_code Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 64 "\",\"" 4 country_name Latin1_General_CI_AI

Vytvořit databázi
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_px1_ipv6(
	ip_from decimal(39,0) NOT NULL,
	ip_to decimal(39,0) NOT NULL,
	country_code character(2) NOT NULL,
	country_name character varying(64) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Import databáze
COPY ip2location_px1_ipv6 FROM 'IP2PROXY-LITE-PX1.IPV6.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';
Import databáze
mongoimport -u USERNAME -p PASSWORD --authenticationDatabase admin --drop --db ip2location --collection ip2location_px1_ipv6 --type csv --file "IP2PROXY-LITE-PX1.IPV6.CSV" --fields ip_from,ip_to,country_code,country_name

AMI a obrázky

IP2Location poskytuje bezplatné, předkonfigurované a připravené ke spuštění AMI a obrázků pro snadné nastavení databáze.

Podpěra, podpora

Navštivte přetečení zásobníku, abyste si prohlédli technické otázky / odpovědi týkající se našich produktů LITE.

Licence

Přečtěte si Všeobecné podmínky pro licencování databáze.

Databáze geolokací IP adres IP2Proxy

V komerční verzi získáte mnohem víc než jen vyhledávání IP adres:

  • Lepší přesnost dat
  • Přístup k aktuální databázi
  • Další úroveň podpory prostřednictvím e-mailu
Product Upgrade
Sign Up Pop Out

Geolocate Your Visitors Location

Enhance your applications with essential geolocation data by using our FREE databases.