IP2Proxy™ LITE IP-COUNTRY Database

Pengenalan

IP2Proxy Database

Pangkalan data ini mengandungi alamat IP yang digunakan sebagai proksi terbuka (PUB). Pangkalan data merangkumi rekod negara untuk semua alamat IPv4 & IPv6 awam. Edisi komersial merangkumi penyebut nama VPN, proksi terbuka (PUB), proksi web, robot enjin carian (SES) dan jalan keluar Tor.

Pelayan proksi tanpa nama adalah pelayan perantaraan yang dimaksudkan untuk menyembunyikan identiti sebenar atau alamat IP pemohon. Kajian mendapati sebilangan besar pengguna proksi tanpa nama umumnya bertanggungjawab terhadap penipuan kad kredit dalam talian, forum dan spam.

Pangkalan data IP2Proxy didasarkan pada algoritma pengesanan proprietari yang selari dengan pengesanan masa nyata pelayan proksi terbuka tanpa nama yang aktif digunakan. Kami menghasilkan senarai alamat IP proksi tanpa nama yang terkini setiap 24 jam. Pembangun web dapat mengautomasikan muat turun sekali sehari dari pelayan kami dan mengimport senarai alamat IP tanpa nama ke pelayan menggunakan skrip muat turun. Sekiranya anda lebih suka perkhidmatan yang dihoskan, anda boleh mendapatkan IP2Proxy ™ Web Service.

Ia percuma untuk penggunaan peribadi atau komersial dengan atribusi yang diperlukan dengan menyebut penggunaan data ini sebagai berikut,

Dapatkan edisi komersial jika anda mencari ketepatan data yang tinggi, lebih banyak rekod & sokongan pelanggan. Sila lawati halaman perbandingan produk untuk maklumat lebih lanjut.

Medan Pangkalan Data

Nama Jenis Penerangan
ip_from INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Alamat IP pertama menunjukkan sekatan bersih.
ip_to INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Alamat IP terakhir menunjukkan sekatan bersih.
country_code CHAR(2) Kod negara dua watak berdasarkan ISO 3166.
country_name VARCHAR(64) Nama negara berdasarkan ISO 3166.

IPv4
†† IPv6

Penyediaan Pangkalan Data

Berikut adalah langkah-langkah untuk menyediakan pangkalan data untuk data IPv4 dan IPv6.

Buat Pangkalan Data
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_px1`(
	`ip_from` INT(10) UNSIGNED,
	`ip_to` INT(10) UNSIGNED,
	`country_code` CHAR(2),
	`country_name` VARCHAR(64),
	PRIMARY KEY (`ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Import Pangkalan Data
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2PROXY-LITE-PX1.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_px1`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Buat Pangkalan Data
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_px1](
	[ip_from] bigint NOT NULL,
	[ip_to] bigint NOT NULL,
	[country_code] nvarchar(2) NOT NULL,
	[country_name] nvarchar(64) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_px1]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Import Pangkalan Data
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_px1]
FROM '{PATH TO IP2PROXY-LITE-PX1.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO PX1.FMT}'
)
GO

CATATAN: Anda perlu menyalin kod FMT di bawah dan menyimpannya sebagai fail bernamaPX1.FMT di komputer anda.

12.0
5
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 2 "\",\"" 3 country_code Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 64 "\",\"" 4 country_name Latin1_General_CI_AI

Buat Pangkalan Data
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_px1(
	ip_from bigint NOT NULL,
	ip_to bigint NOT NULL,
	country_code character(2) NOT NULL,
	country_name character varying(64) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Import Pangkalan Data
COPY ip2location_px1 FROM 'IP2PROXY-LITE-PX1.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';
Import Pangkalan Data
mongoimport -u USERNAME -p PASSWORD --authenticationDatabase admin --drop --db ip2location --collection ip2location_px1_ipv6 --type csv --file "IP2PROXY-LITE-PX1.CSV" --fields ip_from,ip_to,country_code,country_name
Buat Pangkalan Data
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_px1_ipv6`(
	`ip_from` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`ip_to` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`country_code` CHAR(2),
	`country_name` VARCHAR(64),
	PRIMARY KEY (`ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Import Pangkalan Data
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2PROXY-LITE-PX1.IPV6.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_px1_ipv6`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Buat Pangkalan Data
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_px1_ipv6](
	[ip_from] char(39) NOT NULL,
	[ip_to] char(39) NOT NULL,
	[country_code] nvarchar(2) NOT NULL,
	[country_name] nvarchar(64) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_px1_ipv6]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Import Pangkalan Data
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_px1_ipv6]
FROM '{PATH TO IP2PROXY-LITE-PX1.IPV6.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO PX1.FMT}'
)
GO

CATATAN: Anda perlu menyalin kod FMT di bawah dan menyimpannya sebagai fail bernamaPX1.FMT di komputer anda. Baris pertama kod FMT menunjukkan versi bcp. Tolong ubah versi sesuai dengan MS-SQL yang anda pasang.

12.0
5
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 2 "\",\"" 3 country_code Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 64 "\",\"" 4 country_name Latin1_General_CI_AI

Buat Pangkalan Data
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_px1_ipv6(
	ip_from decimal(39,0) NOT NULL,
	ip_to decimal(39,0) NOT NULL,
	country_code character(2) NOT NULL,
	country_name character varying(64) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Import Pangkalan Data
COPY ip2location_px1_ipv6 FROM 'IP2PROXY-LITE-PX1.IPV6.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';
Import Pangkalan Data
mongoimport -u USERNAME -p PASSWORD --authenticationDatabase admin --drop --db ip2location --collection ip2location_px1_ipv6 --type csv --file "IP2PROXY-LITE-PX1.IPV6.CSV" --fields ip_from,ip_to,country_code,country_name

AMI & Imej

IP2Location menyediakan AMI dan gambar percuma, pra-konfigurasi & siap dijalankan untuk menyediakan pangkalan data dengan mudah.

Sokongan

Sila kunjungi Stack Overflow untuk melihat soalan / jawapan teknikal mengenai produk LITE kami.

Lesen

Sila tinjau Syarat dan Ketentuan Umum untuk pelesenan pangkalan data.

Pangkalan Data Geolokasi Alamat IP IPProxy

Dalam Edisi Komersial, anda akan mendapat lebih daripada sekadar carian alamat IP:

  • Ketepatan data yang lebih baik
  • Akses ke pangkalan data terkini
  • Tahap sokongan tambahan melalui e-mel
Product Upgrade
Sign Up Pop Out

Geolocate Your Visitors Location

Enhance your applications with essential geolocation data by using our FREE databases.