IP2Location™ LITE IP-ASN Database

Introduktion

ASN Database

Denna databas ger en referens för att bestämma det autonoma systemet och numret (ASN). Ett autonomt system (AS) är en samling av anslutna Internetprotokoll (IP) dirigeringsprefix under kontroll av en eller flera nätoperatörer som en enda administrativ enhet i routing policy.

Det är gratis för personligt eller kommersiellt bruk med tillskrivning som krävs genom att nämna användningen av dessa uppgifter enligt följande,

Let's explore this database which provides a valuable resource of geolocation data for free now!

Sign Up For Free

Funktioner

Översätter IP-adress till autonomt system (AS) och autonomt systemnummer (ASN).

Aktuell version July 2024
IPv4 Databasstorlek 44.05 MB (600,625 Rader)
IPv6 Databasstorlek 53.87 MB (463,435 Rader)
Array ASCII-textfil (CSV)

Databasfält

namn Typ Beskrivning
ip_from INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Första IP-adressen visar nätblock.
ip_to INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Senaste IP-adressen visar nätblock.
cidr VARCHAR(43) IP-adressintervall i CIDR.
asn INT(10) Autonomt systemnummer (ASN).
as VARCHAR(256) Autonomt system (AS) namn.

IPv4
†† IPv6

Databasinställning

Nedan följer stegen för att konfigurera databasen för både IPv4- och IPv6-data.

Skapa databas
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_asn`(
	`ip_from` INT(10) UNSIGNED,
	`ip_to` INT(10) UNSIGNED,
	`cidr` VARCHAR(43),
	`asn` VARCHAR(10),
	`as` VARCHAR(256),
	PRIMARY KEY (`ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Importera databas
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2LOCATION-LITE-ASN.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_asn`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Skapa databas
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_asn](
	[ip_from] bigint NOT NULL,
	[ip_to] bigint NOT NULL,
	[cidr] nvarchar(43) NOT NULL,
	[asn] nvarchar(10) NOT NULL,
	[as] nvarchar(256) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_asn]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Importera databas
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_asn]
FROM '{PATH TO IP2LOCATION-LITE-ASN.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO ASN.FMT}'
)
GO

OBS! Du måste kopiera FMT-koden nedan och spara den som en fil med namnetASN.FMT på din dator.

12.0
6
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 43 "\",\"" 3 cidr Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 10 "\",\"" 4 asn Latin1_General_CI_AI,
6 SQLCHAR 0 256 "\",\"" 5 as Latin1_General_CI_AI
Skapa databas
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_asn(
	ip_from bigint NOT NULL,
	ip_to bigint NOT NULL,
	cidr character varying(43) NOT NULL,
	asn character varying(10) NOT NULL,
	as character varying(256) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Importera databas
COPY ip2location_asn FROM 'IP2LOCATION-LITE-ASN.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';
Skapa databas
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_asn_ipv6`(
	`ip_from` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`ip_to` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`cidr` VARCHAR(43),
	`asn` VARCHAR(10),
	`as` VARCHAR(256),
	PRIMARY KEY (`ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Importera databas
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2LOCATION-LITE-ASN.IPV6.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_asn_ipv6`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Skapa databas
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_asn_ipv6](
	[ip_from] char(39) NOT NULL,
	[ip_to] char(39) NOT NULL,
	[cidr] nvarchar(43) NOT NULL,
	[asn] nvarchar(10) NOT NULL,
	[as] nvarchar(256) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_asn_ipv6]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Importera databas
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_asn_ipv6]
FROM '{PATH TO IP2LOCATION-LITE-ASN.IPV6.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO ASN.FMT}'
)
GO

OBS! Du måste kopiera FMT-koden nedan och spara den som en fil med namnetASN.FMT på din dator. Den första raden i FMT-koden anger versionen av bcp. Ändra versionen enligt din MS-SQL installerad.

12.0
6
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 43 "\",\"" 3 cidr Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 10 "\",\"" 4 asn Latin1_General_CI_AI,
6 SQLCHAR 0 256 "\",\"" 5 as Latin1_General_CI_AI
Skapa databas
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_asn_ipv6(
	ip_from decimal(39,0) NOT NULL,
	ip_to decimal(39,0) NOT NULL,
	cidr character varying(43) NOT NULL,
	asn character varying(10) NOT NULL,
	as character varying(256) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Importera databas
COPY ip2location_asn_ipv6 FROM 'IP2LOCATION-LITE-ASN.IPV6.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';

Stöd

Besök Stack Overflow för att se de tekniska frågorna / svaren om våra LITE-produkter.

Licens

Läs allmänna villkor för databaslicenser.

IP2Location IP-adress Geolocation Database

I Commercial Edition får du mycket mer än bara IP-adressuppslag:

  • Bättre datanoggrannhet
  • Tillgång till uppdaterad databas
  • Ytterligare supportnivå via e-post
Product Upgrade
Sign Up Pop Out

Geolocate Your Visitors Location

Enhance your applications with essential geolocation data by using our FREE databases.