So sánh phiên bản

So sánh phiên bản

Thương mại LITE
Cấp phép
Giá bán Từ $ 49 Miễn phí
Loại giấy phép Thương mại Mã nguồn mở
Sự chính xác
Cấp quốc gia 99.5% 98.0%
Cấp thành phố 80.0% 60.0%
Độ sâu của địa chỉ IP 1.2.3.4 1.2.3.x
Cơ sở dữ liệu
Số lượng bản ghi >4M >1M
Mảng CSV & BIN CSV & BIN
Thông tin dữ liệu
Quốc gia
Khu vực
Tp.
Vĩ độ
Kinh độ
Mã Bưu Chính
Múi giờ
Tốc độ kết nối
ISP
Tên miền
Mã quốc gia IDD
Mã vùng
Trạm thời tiết
Mạng di động
Độ cao
Loại sử dụng
Loại địa chỉ
thể loại
API lập trình (BIN)
Perl
C
PHP
Ruby
Python
Apache
Nginx
.NET
ActiveX
Java
HTTP Module
Node.js
Go
D
Erlang
Haskell
Lua
Debian
Kotlin
Scala

Nâng cấp ngay bây giờ

Related Videos